O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

petak, 19. siječnja 2018 Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
Poziv na uvid u spis i idejni projekt "Pristupni put naselja Štrmac"
Priloženi dokumenti:
Datum: 17.8.2009.
Podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja u 2009. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETA NEDELJA

Komisija za dodjelu priznanja

KLASA: 060-01/09-01/00001

URBROJ: 2144/03-01-09-4

Nedešćina, 17. kolovoza 2009.

OBAVIJEST

           Komisija za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja sukladno odredbama Odluke o priznanjima Općine Nedešćina ("Službene novine Grada Labina i Općina Kršan, Nedešćina, Pićan i Raša", broj 7/95.) na sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2009. godine pokrenula je postupak za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja u 2009. godini, otvorivši rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja.

           Priznanje Općine Sveta Nedelja dodjeljuje se pojedincima, društvima, javnim i drugim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave i uprave, državnim tijelima i drugim institucijama i službama, sa ili van područja Općine, kao i stranim državljanima, udrugama, ili institucijama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a posebice za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

           Godišnje se dodjeljuje u pravilu najviše 5 priznanja.

           Priznanje Općine pojedincu može se dodijeliti i posthumno, kada se uručuje članovima uže obitelji.

           Prijedlozi za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja dostavljaju se Komisiji za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja u pismenoj formi, obrazloženi a po potrebi i dokumentirani.

           Rok za podnošenje prijedloga otvoren je od 18. kolovoza pa do zaključno 11. rujna 2009. godine.

                                PREDSJEDNIK KOMISIJE:

                                Severino Franković, v.r.

Datum: 17.8.2009.
Dodjela stipendija učenicima srednjih škola i studentima: Odluka i obrazac molbe

           Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja u školskoj/studentskoj 2009/2010. godini.

           Općina Sveta Nedelja u školskoj/studentskoj 2009/2010. godini dodjeljivat će nove stipendije, i to:

- 5 stipendija učenicima srednjih škola

- 15 stipendija studentima, i to:

       - 10 stipendija studentima I godine studija

        - 5 stipendija studentima II - V godine studija.

           Za dodjelu stipendija imaju se pravo natjecati učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem najmanje dvije godine na području Općine Sveta Nedelja, roditelji studenata moraju također imati prebivalište na području Općine Sveta Nedelja najmanje 2 godine, a koji se školuju odnosno studiraju izvan područja bivše Općine Labin.

           NATJEČAJ JE OTVOREN OD 1. RUJNA DO 20. LISTOPADA 2009. GODINE.

 

Datum: 17.8.2009.
Narudžba sadnica vinove loze, maslina i voćaka
          Rok za predbilježbu za nabavu sadnica vinove loze, maslina i voćaka: 10.07.2009. -  30.09.2009.

           Može se naručiti najmanje 25 sadnica vinove loze i 5 sadnica voćaka po jednoj sorti.

           Upisivati se može u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja svaki radni dan od 8,00 do 12,00 sati.

           Za narudžbu svih sadnica potrebno je navesti katastarsku česticu i katastarsku općinu na kojoj se namjerava sadnja sadnica.

Datum: 13.8.2009.
Poziv potencijalnim korisnicima Proračuna za 2010. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja upućuje

POZIV

potencijalnim korisnicima Proračuna Općine Sveta Nedelja u 2010. godini

I

Pozivaju se potencijalni korisnici Proračuna Općine Sveta Nedelja u 2010. godini da najkasnije do 15. rujna 2009. godine dostave svoje obrazložene i dokumentirane Zahtjeve za uvrštenje u Proračun Općine Sveta Nedelja za 2010. godinu.

Zahtjev iz stavka 1. ove točke, osim naziva, adrese, telefona, faksa, e-maila i žiro-računa korisnika mora sadržavati:

1. Kratak izvještaj o izvršenju programa rada korisnika za razdoblje siječanj - rujan 2009. godine, s procjenom izvršenja programa do kraja 2009. godine, te s financijskim izvještajem i procjenom financijskog poslovanja za iste periode, koji će sadržavati prikaz svih vrsta (izvora) prihoda i prikaz glavnih grupa izdataka u kunama.

2. Program(e) rada za 2010. godinu s prikazom glavnih aktivnosti, poslova i manifestacija, te s financijskim planom za 2010. godinu za svaki program posebno (ako ih ima više) koji će sadržavati:

                            a) prikaz svih izvora prihoda (vlastitih - prodaja roba, usluga, najamnine, članarine i drugi, iz proračuna jedinica lokalne samouprave, iz proračuna Županije, iz državnog proračuna, ostali izvori - sponzorstva i slično),

                            b) prikaz planiranih rashoda po glavnim grupama rashoda - sve u tekućim cijenama i kunama.

Udruge i drugi korisnici iz područja kulture, socijalne skrbi, zdravstva i druge, koji djeluju u Općini Sveta Nedelja, a sjedište imaju izvan područja Općine Sveta Nedelja, osim dokumentacije iz točaka 1. i 2. trebaju dostaviti obrazloženje svojih programa i podatke (popis s adresama) o svojim štićenicima (korisnicima) s područja Općine Sveta Nedelja, akt o registraciji - i fotokopiju toga akta.

II.

Zahtjevi pripremljeni u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se na adresu:

Općina Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, 52231 Nedešćina, Nedešćina 103,

P.P. 10 (s naznakom «Zahtjev za uvrštenje u Proračun»).

Nepotpuni zahtjevi ni zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku navedenom u ovom Pozivu, neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun Općine Sveta Nedelja za 2010. godinu.

 

Priloženi dokumenti:
Datum: 12.8.2009.
 
 Novosti
 Pitanja, prijedlozi i primjedbe
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.