O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

23. srpnja 2018. Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu
      
Datum: 29.10.2009.
Nabava PVC kanti za komunalni otpad

 

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07. i 125/08.), Općina Sveta Nedelja, donijela je Odluku o početku postupka javne nabave za nabavu PVC kanti za komunalni otpad u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti.

Priloženi dokumenti:
Datum: 28.10.2009.
Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina u naselju Dubrova

Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da je Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja dana 28. rujna 2009. godine donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina u raspolaganju Općine Sveta Nedelja u naselju Dubrova.

Tekst Odluke o raspisivanju natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina istaknut je na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja, a natječaj je otvoren od 28. listopada 2009. do 11. studenoga 2009. godine.

Na nekretninama u Dubrovi moguća je izgradnja sportsko rekreacijskih sadržaja u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine Sveta Nedelja.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja ili na broj telefona 865-631.

Datum: 28.10.2009.
Poziv na uvid u spis i idejni projekt "Pristupni put naselja Štrmac"
Priloženi dokumenti:
Datum: 17.8.2009.
Podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja u 2009. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETA NEDELJA

Komisija za dodjelu priznanja

KLASA: 060-01/09-01/00001

URBROJ: 2144/03-01-09-4

Nedešćina, 17. kolovoza 2009.

OBAVIJEST

           Komisija za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja sukladno odredbama Odluke o priznanjima Općine Nedešćina ("Službene novine Grada Labina i Općina Kršan, Nedešćina, Pićan i Raša", broj 7/95.) na sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2009. godine pokrenula je postupak za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja u 2009. godini, otvorivši rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja.

           Priznanje Općine Sveta Nedelja dodjeljuje se pojedincima, društvima, javnim i drugim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave i uprave, državnim tijelima i drugim institucijama i službama, sa ili van područja Općine, kao i stranim državljanima, udrugama, ili institucijama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a posebice za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

           Godišnje se dodjeljuje u pravilu najviše 5 priznanja.

           Priznanje Općine pojedincu može se dodijeliti i posthumno, kada se uručuje članovima uže obitelji.

           Prijedlozi za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja dostavljaju se Komisiji za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja u pismenoj formi, obrazloženi a po potrebi i dokumentirani.

           Rok za podnošenje prijedloga otvoren je od 18. kolovoza pa do zaključno 11. rujna 2009. godine.

                                PREDSJEDNIK KOMISIJE:

                                Severino Franković, v.r.

Datum: 17.8.2009.
 
 Novosti
 Pitanja, prijedlozi i primjedbe
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.