O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

23. srpnja 2018. Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
Dodjela stipendija učenicima srednjih škola i studentima: Odluka i obrazac molbe

           Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja u školskoj/studentskoj 2009/2010. godini.

           Općina Sveta Nedelja u školskoj/studentskoj 2009/2010. godini dodjeljivat će nove stipendije, i to:

- 5 stipendija učenicima srednjih škola

- 15 stipendija studentima, i to:

       - 10 stipendija studentima I godine studija

        - 5 stipendija studentima II - V godine studija.

           Za dodjelu stipendija imaju se pravo natjecati učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem najmanje dvije godine na području Općine Sveta Nedelja, roditelji studenata moraju također imati prebivalište na području Općine Sveta Nedelja najmanje 2 godine, a koji se školuju odnosno studiraju izvan područja bivše Općine Labin.

           NATJEČAJ JE OTVOREN OD 1. RUJNA DO 20. LISTOPADA 2009. GODINE.

 

Datum: 17.8.2009.
Narudžba sadnica vinove loze, maslina i voćaka
          Rok za predbilježbu za nabavu sadnica vinove loze, maslina i voćaka: 10.07.2009. -  30.09.2009.

           Može se naručiti najmanje 25 sadnica vinove loze i 5 sadnica voćaka po jednoj sorti.

           Upisivati se može u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja svaki radni dan od 8,00 do 12,00 sati.

           Za narudžbu svih sadnica potrebno je navesti katastarsku česticu i katastarsku općinu na kojoj se namjerava sadnja sadnica.

Datum: 13.8.2009.
Poziv potencijalnim korisnicima Proračuna za 2010. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja upućuje

POZIV

potencijalnim korisnicima Proračuna Općine Sveta Nedelja u 2010. godini

I

Pozivaju se potencijalni korisnici Proračuna Općine Sveta Nedelja u 2010. godini da najkasnije do 15. rujna 2009. godine dostave svoje obrazložene i dokumentirane Zahtjeve za uvrštenje u Proračun Općine Sveta Nedelja za 2010. godinu.

Zahtjev iz stavka 1. ove točke, osim naziva, adrese, telefona, faksa, e-maila i žiro-računa korisnika mora sadržavati:

1. Kratak izvještaj o izvršenju programa rada korisnika za razdoblje siječanj - rujan 2009. godine, s procjenom izvršenja programa do kraja 2009. godine, te s financijskim izvještajem i procjenom financijskog poslovanja za iste periode, koji će sadržavati prikaz svih vrsta (izvora) prihoda i prikaz glavnih grupa izdataka u kunama.

2. Program(e) rada za 2010. godinu s prikazom glavnih aktivnosti, poslova i manifestacija, te s financijskim planom za 2010. godinu za svaki program posebno (ako ih ima više) koji će sadržavati:

                            a) prikaz svih izvora prihoda (vlastitih - prodaja roba, usluga, najamnine, članarine i drugi, iz proračuna jedinica lokalne samouprave, iz proračuna Županije, iz državnog proračuna, ostali izvori - sponzorstva i slično),

                            b) prikaz planiranih rashoda po glavnim grupama rashoda - sve u tekućim cijenama i kunama.

Udruge i drugi korisnici iz područja kulture, socijalne skrbi, zdravstva i druge, koji djeluju u Općini Sveta Nedelja, a sjedište imaju izvan područja Općine Sveta Nedelja, osim dokumentacije iz točaka 1. i 2. trebaju dostaviti obrazloženje svojih programa i podatke (popis s adresama) o svojim štićenicima (korisnicima) s područja Općine Sveta Nedelja, akt o registraciji - i fotokopiju toga akta.

II.

Zahtjevi pripremljeni u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se na adresu:

Općina Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, 52231 Nedešćina, Nedešćina 103,

P.P. 10 (s naznakom «Zahtjev za uvrštenje u Proračun»).

Nepotpuni zahtjevi ni zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku navedenom u ovom Pozivu, neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun Općine Sveta Nedelja za 2010. godinu.

 

Priloženi dokumenti:
Datum: 12.8.2009.
Natječaj za prodaju građevinske parcele u naselju Dubrova

Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da je Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja dana 3. kolovoza 2009. godine donio Odluku o raspisivanju natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveta Nedelja u naselju Dubrova.

Tekst Odluke o raspisivanju natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina istaknut je na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja, a natječaj je otvoren od 6. kolovoza 2009. do 21. kolovoza 2009. godine.

Na nekretninama u Dubrovi moguća je izgradnja sportsko rekreacijskih sadržaja u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine Sveta Nedelja.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja ili na broj telefona 865-631.

Datum: 6.8.2009.
Otvaranje obnovljenog Društvenog doma Snašići

OPĆINA SVETA NEDELJA

MJESNI ODBOR SNAŠIĆI

POZIV

           Pozivaju se svi stanovnici Mjesnog odbora Snašići na otvaranje obnovljenog Društvenog doma Snašići, u subotu 08.08.2009. godine u 18,00 sati.

Datum: 3.8.2009.
 
 Novosti
 Pitanja, prijedlozi i primjedbe
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.