O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

15. studenog 2018. Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
Savjet mladih - javni poziv

Na temelju članka 50. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 5/01. i 2/07.) i članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 3/08.), Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja na sjednici od 18. lipnja 2008. godine raspisuje


JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA ćLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE SVETA NEDELJA

Savjet mladih Općine Sveta Nedelja, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća, osnovano je u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Sveta Nedelja.

Za članove Savjeta mladih Općine Sveta Nedelja mogu se birati osobe u dobi od 15 do 29 godina s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja.

Savjet mladih Općine Sveta Nedelja ima 5 članova, čiji mandat traje dvije godine.

Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinja za članove Savjeta imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Sveta Nedelja.

Prilikom odabira kandidata/kandidatkinja za člana Savjeta mladih Općine Sveta Nedelja, predlagatelj je dužan, u skladu sa člankom 8. stavkom 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 3/08.), uzeti u obzir kandidate/kandidatkinje koji svojim dosadašnjim radom uživaju ugled u društvu, te se ističu moralnim radnim i civilizacijskim vrijednostima.

Predlagatelj je dužan svoj prijedlog obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ga Općinskom poglavarstvu Općine Sveta Nedelja, u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva (do 27.8.2008. godine) (s naznakom: "za Savjet mladih").

Prijedlog kandidata, uz obrazloženje, mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište, te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Prijedlogu je potrebno priložiti životopis, okvirni prijedlog programa rada, presliku domovnice i potvrdu o prebivalištu kandidata, te izvod iz registra udruga ne stariji od 6 mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar (za ustanove) ili drugi registar, odnosno odgovarajući dokaz.

Datum: 18.8.2008.
Program ukupnog razvoja
Općina Sveta Nedelja pristupila je izradi Programa ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja 2008. - 2014. godine.
Detalje vezano za Program ukupnog razvoja možete pogledati na stranicama pod Gospodarstvo.

PROJEKT UKUPNOG RAZVOJA 2008 - 2014
Obrazac za prijavu projekata za PUR - Sv. Nedelja
Datum: 1.4.2008.
Žiteljima Općine Sveta Nedjelja

Općina SVETA NEDELJA jedna je od Općina Istarske Županije.

Kraj je to daleko poznat po svojim prirodnim bogatstvima te povijesnoj i kulturnoj tradiciji. Osim toga treba istaknuti odličan geostrateški položaj, kao i povoljan klimatsko-geografski položaj. Unatoč svemu tome njen gospodarski razvoj i napredak u zadnjih nekoliko godina nije zadovoljavajući. Potaknuti tom spoznajom odlučili smo napraviti studiju strateškog razvoja odnosno dokument koji će biti vodilja ka željenom ostvarenju. U tom nastojanju primarno bi bilo upoznati se sa sadašnjim stanjem gospodarstva u Općini, zatim odrediti glavne smjernice razvoja u budućnosti, kao i ključne faktore uspjeha te utvrditi ključne rizike vezane za dostizanje postavljenih ciljeva. Cilj bi nam bio istaknuti komparativne prednosti Općine, upoznati lokalno stanovništvo sa istima i potaknuti ih da ih iskoriste na najbolji mogući način. Nadamo se da bi ova naša želja doprinijela strateškom razvoju Općine i učiniti Općinu najrazvijenijom u tom području, Općinu koja će biti primjer razvoja i napretka ostalim općinama u užoj i široj okolici.

Obzirom da želimo uključiti u naše programe razvoja, širu javnost a posebice žitelje naše Općine, ovim Vam se putem obraćam za pomoć pri kreiranju i realizaciji naših razvojnih programa.

Ove WEB stranice omogućuju Vam da se aktivno uključite u naše buduće programe i razvoj naše Općine.

Svim žiteljima Općine Sveta Nedelja želim mnogo zdravlja i uspjeha u životu.

S poštovanjem, načelnik Općine SVETA NEDELJA,
Srećko Mohorović
Datum: 11.10.2006.
 
 Novosti
 Pitanja, prijedlozi i primjedbe
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.