O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

11. prosinca 2018. Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
Priznanja 2008

REPUBLIKA HRVATSKA, ISTARSKA ŽUPANIJA, OPĆINA SVETA NEDELJA daje sljedeću


OBAVIJEST

Komisija za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja sukladno odredbama Odluke o priznanjima Općine Nedešćina ("Službene novine Grada Labina i Općina Kršan, Nedešćina, Pićan i Raša", broj 7/95.) na sjednici održanoj dana 11. kolovoza 2008. godine pokrenula je postupak za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja u 2008. godini, otvorivši rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja.

Priznanje Općine Sveta Nedelja dodjeljuje se pojedincima, društvima, javnim i drugim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave i uprave, državnim tijelima i drugim institucijama i službama, sa ili van područja Općine, kao i stranim državljanima, udrugama, ili institucijama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a posebice za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

Godišnje se dodjeljuje u pravilu najviše 5 priznanja.

Priznanje Općine pojedincu može se dodijeliti i posthumno, kada se uručuje članovima uže obitelji.

Prijedlozi za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja dostavljaju se Komisiji za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja u pismenoj formi, obrazloženi a po potrebi i dokumentirani.

Rok za podnošenje prijedloga otvoren je od 13. kolovoza pa do zaključno 12. rujna 2008. godine.

Datum: 18.8.2008.
Savjet mladih - javni poziv

Na temelju članka 50. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 5/01. i 2/07.) i članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 3/08.), Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja na sjednici od 18. lipnja 2008. godine raspisuje


JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA ćLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE SVETA NEDELJA

Savjet mladih Općine Sveta Nedelja, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća, osnovano je u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Sveta Nedelja.

Za članove Savjeta mladih Općine Sveta Nedelja mogu se birati osobe u dobi od 15 do 29 godina s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja.

Savjet mladih Općine Sveta Nedelja ima 5 članova, čiji mandat traje dvije godine.

Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinja za članove Savjeta imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Sveta Nedelja.

Prilikom odabira kandidata/kandidatkinja za člana Savjeta mladih Općine Sveta Nedelja, predlagatelj je dužan, u skladu sa člankom 8. stavkom 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 3/08.), uzeti u obzir kandidate/kandidatkinje koji svojim dosadašnjim radom uživaju ugled u društvu, te se ističu moralnim radnim i civilizacijskim vrijednostima.

Predlagatelj je dužan svoj prijedlog obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ga Općinskom poglavarstvu Općine Sveta Nedelja, u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva (do 27.8.2008. godine) (s naznakom: "za Savjet mladih").

Prijedlog kandidata, uz obrazloženje, mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište, te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Prijedlogu je potrebno priložiti životopis, okvirni prijedlog programa rada, presliku domovnice i potvrdu o prebivalištu kandidata, te izvod iz registra udruga ne stariji od 6 mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar (za ustanove) ili drugi registar, odnosno odgovarajući dokaz.

Datum: 18.8.2008.
Program ukupnog razvoja
Općina Sveta Nedelja pristupila je izradi Programa ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja 2008. - 2014. godine.
Detalje vezano za Program ukupnog razvoja možete pogledati na stranicama pod Gospodarstvo.

PROJEKT UKUPNOG RAZVOJA 2008 - 2014
Obrazac za prijavu projekata za PUR - Sv. Nedelja
Datum: 1.4.2008.
Žiteljima Općine Sveta Nedjelja

Općina SVETA NEDELJA jedna je od Općina Istarske Županije.

Kraj je to daleko poznat po svojim prirodnim bogatstvima te povijesnoj i kulturnoj tradiciji. Osim toga treba istaknuti odličan geostrateški položaj, kao i povoljan klimatsko-geografski položaj. Unatoč svemu tome njen gospodarski razvoj i napredak u zadnjih nekoliko godina nije zadovoljavajući. Potaknuti tom spoznajom odlučili smo napraviti studiju strateškog razvoja odnosno dokument koji će biti vodilja ka željenom ostvarenju. U tom nastojanju primarno bi bilo upoznati se sa sadašnjim stanjem gospodarstva u Općini, zatim odrediti glavne smjernice razvoja u budućnosti, kao i ključne faktore uspjeha te utvrditi ključne rizike vezane za dostizanje postavljenih ciljeva. Cilj bi nam bio istaknuti komparativne prednosti Općine, upoznati lokalno stanovništvo sa istima i potaknuti ih da ih iskoriste na najbolji mogući način. Nadamo se da bi ova naša želja doprinijela strateškom razvoju Općine i učiniti Općinu najrazvijenijom u tom području, Općinu koja će biti primjer razvoja i napretka ostalim općinama u užoj i široj okolici.

Obzirom da želimo uključiti u naše programe razvoja, širu javnost a posebice žitelje naše Općine, ovim Vam se putem obraćam za pomoć pri kreiranju i realizaciji naših razvojnih programa.

Ove WEB stranice omogućuju Vam da se aktivno uključite u naše buduće programe i razvoj naše Općine.

Svim žiteljima Općine Sveta Nedelja želim mnogo zdravlja i uspjeha u životu.

S poštovanjem, načelnik Općine SVETA NEDELJA,
Srećko Mohorović
Datum: 11.10.2006.
 
 Novosti
 Pitanja, prijedlozi i primjedbe
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.