O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

11. prosinca 2018. Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA

Prostorni plan uređenja Općine Sveta Nedelja

(„Službene novine Općine Sveta Nedelja“, br. 03/05, 05/06, 02/08, 04/08-pročišćeni tekst, 10/12, 14/15, 16/15-pročišćeni tekst, 19/15, 03/16-ispravak i 04/16-pročišćeni tekst)

Tip Napomena Godina Veličina Link
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana Općine Sv.Nedelja 2016 395029 Preuzmi
1A Korištenje i namjena površina 2015 4226106 Preuzmi
1B Promet, pošta, TK 2015 3764522 Preuzmi
2A Energetski sustav 2015 3849430 Preuzmi
2B Vodnogospodarski sustav i otpad 2015 3810487 Preuzmi
3A Područja posebnih uvjeta korištenja 2015 4084612 Preuzmi
3B Područja posebnih ograničenja 2015 3961381 Preuzmi
3C Područja posebnih mjera uređenja i zaštite 2015 4631738 Preuzmi
4A Građevinska područja 2015 4430007 Preuzmi
4B Građevinska područja 2015 1225788 Preuzmi
4C Građevinska područja 2015 3765448 Preuzmi
4D Građevinska područja 2015 4650617 Preuzmi
4E Građevinska područja 2015 4903349 Preuzmi
4F Građevinska područja 2015 5742384 Preuzmi
4G Građevinska područja 2015 3439501 Preuzmi
4H Građevinska područja 2015 712324 Preuzmi
KARTOGRAM br.1 2015 473883 Preuzmi

Katastarske općine:

 
 Novosti
 Pitanja, prijedlozi i primjedbe
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.