Novosti

19.4.2024.

OBAVIJEST O IZVOĐENJU VJEŽBE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI „VITOMIR ŠIROLA – PAJO“ NEDEŠĆINA U NEDEŠĆINI

U četvrtak, 25. travnja 2024. godine, s početkom u 10:00 sati održat će se vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi „Vitomir Širola – Pajo“ Nedešćina u Nedešćini.

Vježba će se održati pod nazivom vježba civilne zaštite „ŠKOLA 2024“.

Osnovna svrha vježbe je prikazati mogućnost intervencije u gašenju požara i spašavanju ozlijeđenih osoba spasilačkim metodama, njenom zbrinjavanju, postupcima izvješćivanja i brzini evakuacije učenika, učitelja i drugih djelatnika Osnovne škole.

Cilj vježbe je praktična provjera funkcionalnosti Plana evakuacije i spašavanja Osnovne škole „Vitomir Širola – Pajo“ Nedešćina te provjera organiziranosti, opremljenosti i stručne osposobljenosti svih sudionika u vježbi.

U vježbi će sudjelovati: Stožer civilne zaštite Općine Sveta Nedelja, JVP Labin, DVD Općine Sveta Nedelja, PP Labin, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije,  Ispostava Labin i GDCK Labin.

 OPĆINA SVETA NEDELJA


19.4.2024.

Obavijest Udruge Agropićan

Prikupljanje AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN će se vršiti 30.04.2024.g. od 9,00 do 11,00 sati na trgu u Pićnu.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih distributera i proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. ambalaža od mineralnih gnojiva) se ne prihvaća. Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Albaugh TKI* (Pinus Agro), Agrozov, BASF Croatia, Bayer Crop Science* (Monsanto), Certis Belchim HR* (Orchem), Chromos Agro, Corteva Agriscience* (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals* (Genera), Stockton, Syngenta Agro. Molim da ovu informaciju podijelite sa svima u svojem okruženju a znate da bi im informacija bila od važnosti.


16.4.2024.

Obavijest udruženja obrtnika Labin o radionicama o osnovama korištenja programa Excela

Temeljem iskazanog interesa naših članova organizira se radionica o osnovama korištenja programa Excela - naprednog alata koji pruža bezbroj mogućnosti, a koristan je i za izračune i praćenje gotovo bilo koje vrste informacija.

Kada? Petak, 19.travnja 2024. u 17:30 sati

Gdje? U prostorijama PO učilišta Labin na adresi Istarska 1 Labin (II kat)

Prijavnica :
https://admin.uolabin.hr/wp-content/uploads/2024/04/PRIJAVNICA-Excel.docx

O predavaču:

Žarko Srzić svojim edukacijama kao instruktor digitalnih tehnologija nastoji približiti digitalne tehnologije osobama koje žele povećati svoju produktivnost i smanjiti stres. Podučava osobito digitalne alate koji su u širokoj upotrebi. Pobornik je brzih coaching edukacija koje u kratkom roku vode do znanja koje se odmah može primijeniti. Nakon edukacija pruža podršku i savjete kako bi edukacijski proces donio željene rezultate. Smatra da tehnologija treba biti u službi čovjeka, a ne dodatno opterećenje.


16.4.2024.

OBAVIJEST O OBJAVLJENOJ DOKUMENTACIJI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE: RADOVI NA JAVNOJ RASVJETI ŠTRMAC DUBROVA

Nakon provedenog postupka javnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Općina Sveta Nedelja pokrenula je otvoreni postupak  javne nabave za predmet nabave  Radovi na javnoj rasvjeti Štrmac – Dubrova. Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.hr/ a Dokumentacija o nabavi dostupna je pod brojem objave 2024/S F02-0003528. Rok za dostavu ponuda je 06.svibanj 2024.godine do 11:00 sati.11.4.2024.

Obavijest o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu

Nacrt Plana Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu kao i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete pronaći na web stranici Općine Sveta Nedelja,  Savjetovanje s javnošću, Otvorena savjetovanja, 2024. godina.


10.4.2024.

Objava biračima za izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Predsjednik RH izbore raspisao je izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatska za nedjelju, 09. lipnja 2024. godine.


Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.izbori.hr/5.4.2024.

Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Sveta Nedelja

Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Sveta Nedelja

Stanovnicima Općine Sveta Nedelja na raspolaganju je mobilno reciklažno dvorište (MRD) za odlaganje selektivnog otpada na lokalitetima.

Radno vrijeme je od 10 do 17,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a. 

Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Na području općine mobilno reciklažno dvorište biti će na raspolaganju po slijedećem rasporedu:

02.04.2024. – utorak u naselju Štrmac i Nedešćina

03.04.2024. – u srijedu u naselju Šumber Blaškovići  i Ružići

04.04.2024.  – u četvrtak u naselju Šumber Balarini i Martinski

05.04.2024. – u petak u naselju Marići i Snašići

06.04.2024. – u subotu  u naselju Mali Golji i Veli Golji

 

 


5.4.2024.

Akti sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 21. ožujka 2024. godine

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Zapisnik sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Zapisnik sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada TD 1. MAJ d.o.o. Labin za izvještajnu godinu
Odluka o donošenju IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja
Izvještaj Općinske načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Izvršenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2023. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Izvršenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu
Izvršenje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2023. godinu
Izvršenje Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja
Zaključak o prihvaćanju Godišnje analie stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice Općine Sveta Nedelja o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za područje Općine Sveta Nedelja

Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja