Novosti

9.4.2021.

U NEDJELJU MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U SVETOM MARTINU

U NEDJELJU MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U SVETOM MARTINU

U nedjelju 11. travnja 2021. godine žiteljima Općine Sveta Nedelja na raspolaganju je mobilno reciklažno dvorište (MRD) za odlaganje selektivnog otpada na lokalitetu u Svetom Martinu kod doma.

Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a.

Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Na području općine mobilno reciklažno dvorište biti će na raspolaganju po slijedećem rasporedu:

OPĆINA SVETA NEDJELJA

Datum

Dan

Naselje

Lokacija

11.04.2021.

nedjelja

SV. MARTIN

kod doma

18.04.2021.

nedjelja

ŠTRMAC

kod igrališta

25.04.2021.

nedjelja

ŠUMBER

kod doma

02.05.2021.

nedjelja

 SNAŠIĆI

kod doma

08.05.2021.

subota

NEDEŠĆINA

kod špine

09.05.2021.

nedjelja

Radno vrijeme od 10,00 do 17,00 sati

 


9.4.2021.

Akti sa 33. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane 25. ožujka 2021. godine

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Zapisnik sa 32. redovne sjednice Općinskog vijeća
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2020. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 1. srpanj - 31. prosinac 2021. godine
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2020. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Izvršenje Programa izgradnje kapitalnih objekata predškolskog odgoja za 2020. godinu
Izvršenje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2020. godinu
Izvršenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2020. godinu
Izvršenje Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu na području Općine Sveta Nedelja
Odluka o naknadi i drugim pravima članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Aneksa br. 5 Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
Zaključak o dodjeli bonova

26.3.2021.

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETA NEDELJA

Dana 25. ožujka 2021. godine održana je on line sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja na kojoj su sve točke dnevnog reda usvojene jednoglasno.

Izvješće o radu Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin iznio je direktor društva Donald Blašković. Izvijestio je da su dostavljene kante za prikupljanje selektivnog otpada na lokaciju Cere, te će se iste distribuirati korisnicima kroz dva mjeseca, čemu prethodi sklapanje Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također, je naveo da je u tijeku nabava dva nova vozila za odvoz otpada za koja su sredstva osigurana preko istog fonda, što će doprinijeti prikupljanju otpada „od vrata do vrata“ i samom selektiranju otpada.

U svom izlaganju, Donald Blašković, apelirao je na žitelje Općine da glomazni otpad i otpad bilo koje druge vrste ne bacaju u prirodu već da ga besplatno odlože u reciklažno dvorište Cere, čime ćemo svi zajedno doprinijeti kvaliteti života.

Irene Franković, obnašateljica dužnosti Općinskog načelnika, podnijela je Izvještaj o radu za razdoblje 1. srpanj – 31. prosinac 2020. godine pri tome se osvrnula na izazovnu 2020. godinu zbog pandemije koronavirusa, no da je unatoč tome u posljednjem kvartalu godine započelo je dugo očekivano proširenje groblja u Nedešćini, sanacija zida ispod Place radi sigurnosti prometa, pješaka i ljudi koji žive u susjedstvu, ishođena je građevinska dozvola za Prvu fazu obnove Doma kulture „Poldrugo Valentin“, te je asfaltirana cesta u Vrećarima. Također, je navela da je Općina usprkos smanjenim prihodima redovno financirala sve programe proračuna, posebice brinući da žiteljima osigura zdravstvenu i socijalnu skrb, redovite stipendije, prijevoz učenicima i nabavku školskog pribora.

Andrea Rajković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela, obrazložila je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu, koji je ostvaren u visokom postotku od 86,34% i 2020. godina je završena u financijskom plusu što daje sigurnost za realizaciju predviđenih projekata u 2021. godine.

Na sinoćnjoj sjednici usvojena je i Odluka o naknadama i drugim pravima članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela kojom su naknade usklađene sa novelom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Usvojen je i Zaključak o dodjeli bona za kupnju prehrambenih artikala u vrijednosti od 200,00 kn po korisniku povodom uskršnjih blagdana. Irene Franković, obnašateljica dužnosti Općinskog načelnika, pozvala je sve umirovljene u 2021. godini, nezaposlene starije od 50 godina i domaćice starije od 50 godina da se jave Općini radi ostvarivanja prava na bon.


24.3.2021.

Obavijest o objavljenoj dokumentaciji za Prethodno savjetovanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju 1. kata općinske zgrade u Nedešćini

Obavijest o objavljenoj dokumentaciji za Prethodno savjetovanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju 1. kata općinske zgrade u Nedešćini

Općina Sveta Nedelja, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na rekonstrukciji 1. kata općinske zgrade u Nedešćini.

S tim u vezi obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da mogu dati svoj doprinos kvalitetnijoj pripremi i provedbi predmetnog postupka javne nabave te odabiru najkvalitetnije ponude za rekonstrukciju 1. kata općinske zgrade na način da sudjeluju u prethodnom savjetovanju koje se provodi u razdoblju od 24. ožujka 2021. godine do 29. ožujka 2021. godine, sve kako je to navedeno u Nacrtu dokumentacije o nabavi koja se, uz preostalu dokumentaciju nalazi na stranicama Elektroničkog oglasnika Javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), na linku https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
19.3.2021.

Najava 33. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja - četvrtak, 25. ožujka 2021. godine u 18:00 sati

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Poziv za 33. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluga
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa odražavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa izgradnje kapitalnih objekata predškolskog odgoja za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu na području Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Odluke o naknadi i drugim pravima članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Aneksa br. 5 Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
Prijedlog Zaključka o dodjeli bonova za uskrsne blagdane

18.3.2021.

USKRŠNJI BONOVI

USKRŠNJI BONOVI

Općina Sveta Nedelja u povodom Uskrsa dijeli blagdanske bonove svojim najpotrebitijim građanima – svim umirovljenicima, domaćicama starijima od 50 godina, nezaposlenima starijima od 50 godina i korisnicima općinskog socijalnog programa.

Bonovi će se dostavljati poštom na kućne adrese korisnika.

Radi ostvarivanja prava na blagdanski bon pozivaju se umirovljenici umirovljeni u 2021. godini, domaćice i nezaposleni koji su u 2021. godini napunili 50 godina da dostave dokaz o statusu (odrezak od mirovine, potvrdu o nezaposlenosti i sl.) u Općinu Sveta Nedelja ili na e-mail adresu info@sv-nedelja.hr. Za sve dodatne informacije obratite nam se na tel. 865-631 ili e-mail info@sv-nedelja.hr. 11.3.2021.

ŠKOLA ZA ŽIVOT

ŠKOLA ZA ŽIVOT

Učenici trećeg razreda Osnovne škole "Vitomir Širola-Paje" zajedno sa učiteljicom Andreom Kiršić održali su sat "Škole za život" u dvorištu općinske zgrade u Nedešćini. Tema školskog sata bila je Općina Sveta Nedelja kao oblik lokalne samouprave. Učenici u sklopu Škole za život obrađuju za njih apstraktne teme ustrojstva i organizacije jedinica lokalne i regionalne samouprave, tim povodom učiteljica Andrea Kiršić je sa svojih šest mušketira odlučila posjetiti Općinu Sveta Nedelja. Na satu je gostovala i Irene Franković, obnašateljica dužnosti načelnika te ime je praktičnim primjerima dočarala što se sve u našoj općini radi i o kome i o čemu brine Općina. Učenici su pozorno slušali ali i aktivno sudjelovali na satu Škole za život gdje su naučili kako Općina ispunjava svoju javnu funkciju.

Može biti slika sljedećeg: jedna ili više osoba, ljudi stoje, na otvorenom i stablo


9.3.2021.

Akti sa 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane 22. veljače 2021. godine


1.3.2021.

ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE TRAJE DO 04.03.2021.

ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE TRAJE DO 04.03.2021.

Prijave na  javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radno mjesto referent – komunalni redar - 1. izvršitelj na neodređeno vrijeme, mogu se podnijeti zaključno do dana 4. ožujka 2021. godine.

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, broju 16/21 od 17. veljače 2021. godine.

Javni natječaj može se pronaći i na poveznici.25.2.2021.

Tretiranje kestena

Na području Općine Sveta Nedelja vršit će se tretiranje kestena 26.02.2021. godine.


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja