Novosti

1.3.2021.

ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE TRAJE DO 04.03.2021.

ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE TRAJE DO 04.03.2021.

Prijave na  javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radno mjesto referent – komunalni redar - 1. izvršitelj na neodređeno vrijeme, mogu se podnijeti zaključno do dana 4. ožujka 2021. godine.

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, broju 16/21 od 17. veljače 2021. godine.

Javni natječaj može se pronaći i na poveznici.25.2.2021.

Tretiranje kestena

Na području Općine Sveta Nedelja vršit će se tretiranje kestena 26.02.2021. godine.


24.2.2021.

BAČ I ŠVELJARI KAO USPOMENA RUDNIKU NA ŠTRMCU

BAČ I ŠVELJARI KAO USPOMENA RUDNIKU NA ŠTRMCU

Prošlo je dugih 66 godina od kad je zatvoreno rudarsko okno na Štrmcu, ali rudarsko srce Štrmca ostalo je duboko ukorijenjeno u uspomenama naših krajeva. Zato ovih dana upravo Štrmac dobiva jedan vrlo lijepi detalj kao uspomenu na rudarske dane, a prigodno uz 100. obljetnicu Labinske republike. Uređuje se zelena površina kraj autobusne stanice na Štrmcu, uz glavnu cestu kao upečatljivi simbol uočljivog svim prolaznicima državnom cestom koja tuda prolazi. Glavni detalj je svakako rudarski vagonet – bač koji je postavljen na originalne tračnice i tako se izdiže u prostoru. Oko vagoneta polukružno su postavljeni okomiti šveljari sa željezničke pruge koji simboliziraju rudare, a uz njih stabla javora. Javor karakterizira graciozan rast i koraljna boja grana, kao sinteza snage i osjetljive nježnosti, uvažavanja i upornosti ili bolne izdržljivosti. Iza autobusne stanice biti će posađena i magnolija.


19.2.2021.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA

Općina Sveta Nedelja poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa u pogledu šumskog zemljišta za privođenje poljoprivrednoj svrsi, uz uvjet da se radi o pojedinom zemljištu koje je uključeno u šumskogospodarsko područje, a po načinu uporabe je u katastru upisano kao oranica, vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik, vinograd, ribnjak, trstik i močvara koje u naravi predstavlja neobraslo šumsko zemljište, šikaru u kojoj dominira grmlje, šibljak ili garig te koje se nalazi izvan ili u rubnom dijelu šumskog kompleksa i koje se bez narušavanja stabilnosti šumskog ekosustava može privesti poljoprivrednoj proizvodnji, može se izdvojiti iz šumskogospodarskog područja.

Iskaz interesa može se dostaviti na mail: info@sv-nedelja.hr zaključno sa danom 03. ožujka 2021. godine.

Obrazloženje

U tijeku je postupak e-savjetovanja o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu čije se donošenje očekuje u prvoj polovici 2021. godine.

Prijedlog izmjena članka 3. predviđa da se pojedino zemljište koje je uključeno u šumskogospodarsko područje, a po načinu uporabe je u katastru upisano kao oranica, vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik, vinograd, ribnjak, trstik i močvara koje u naravi predstavlja neobraslo šumsko zemljište, šikaru u kojoj dominira grmlje, šibljak ili garig te koje se nalazi izvan ili u rubnom dijelu šumskog kompleksa i koje se bez narušavanja stabilnosti šumskog ekosustava može privesti poljoprivrednoj proizvodnji, može izdvojiti iz šumskogospodarskog područja.

Obveza Hrvatskih šuma d.o.o. je izrada prijedloga popisa zemljišta koje se može izdvojiti iz šumskogospodarskog područja. Obzirom da se radi o obimnom poslu Uprava šuma Podružnica Buzet pozvala je jedinice lokalne samouprave na iskazivanje interesa na način da im se dostavi popis šumskog zemljišta za privođenje poljoprivrednoj proizvodnji za koje se smatra da je u skladu sa prethodno navedenim uvjetima.


18.2.2021.

ZAPOŠLJAVAMO!!! Obavijest o javnom natječaju za radno mjesto referent – komunalni redar

ZAPOŠLJAVAMO!!! Obavijest o javnom natječaju za radno mjesto referent – komunalni redar

Objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radno mjesto referent – komunalni redar.

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, u broju 16/21 od 17. veljače 2021. godine.

Javni natječaj može se pronaći na ovoj web stranici, na izborniku Info, pod rubrikom Natječaji, odnosno na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji

Prijave na objavljeni javni natječaj mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana njegove objave, odnosno do zaključno dana 4. ožujka 2021. godine.

Prijave na objavljeni javni natječaj s prilozima podnose se na adresu: Općina Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina, a mogu se dostaviti i osobno u pisarnicu Općine Sveta Nedelja.


17.2.2021.

OPĆINA DONIRALA DIGITALNI LOGOPEDSKI SET OŠ "V. ŠIROLA - PAJO"

Općina Sveta Nedelja naglasak stavlja na obrazovanje te je jedna od prvih općina koja je, prije nego li je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, financirala udžbenike za sve osnovnoškolce, a sredstva su i svake godine osigurana za školski pribor. Osigurana su sredstva za dva produžena  boravka, besplatna marenda za obitelji s troje i više djece. Na kraju svake školske godine nagrađuju se najuspješniji učenici OŠ „Vitomir Širola – Pajo“ poklon bonom u iznosu od 500,00 kuna, stipendiraju se svi učenici koji pohađaju srednju školu izvan Labinštine te svi redovni studenti.

Prošle školske godine donacijom Općine Sveta Nedelja od 20 000,00 kuna škola je nabavila m:bootove i prijenosno računalo te tom donacijom zasigurno postala jedna od najopremljenijih škola m:bootovima po broju učenika te dio Steam revolucije.

Računajući na potreba učenika, ali i predškolaca, u srijedu, 10. veljače 2021. u OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina upriličena je primopredaja donacije u iznosu od 20 000,00 kuna  koju čine -  Digitalni logopedski set za potrebe rada logopeda, skener i plastifikator. Primopredaji su nazočili Irene Franković, Zamjenica Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog Načelnika Općine Sveta Nedelja, Andrea Rajković - pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja,  Klara Švraka – ravnateljica škole i Suzana Burić – školska logopedinja.

Digitalni logopedski set najvrjedniji je dio donacije (vrijednosti 18.125,00 kuna) kojim je opremljen logopedski kabinet pri školi. Tako je škola u Nedešćini jedna od  rijetkih redovnih škola koja posjeduje takav aparat.

Digitalni logopedski set (DLS) se pokazao korisnim u terapiji različitih poteškoća govorno-jezične komunikacije kao i poteškoća auditivne percepcije, pažnje i sluha. Najčešće se koristi kod poteškoća izgovora, poteškoća tečnosti govora, razvojno-jezičnih poteškoća, poteškoća u čitanju i pisanju te poteškoća koncentracije i pažnje.

Cjelokupni komplet sastoji se od tri zasebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedinstveni sklop. Sva tri aparata su Behringer-ovi prizvodi te dolaze u kompletu sa dva para slušalica i mikrofonom.

Digitalni logopedski set predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno procesiranje (DSP) koje omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak. Unatoč visokoj tehnologiji, vrlo je jednostavna za rukovanje.

Nabavkom ovog aparata omogućeno je svoj  djeci s područja Općine Sveta Nedjelja koja imaju potrebu logopedskog tretmana da istu obavljaju praktično kod kuće  s obzirom na činjenicu da Općina  financira i usluge logopeda za predškolsku djecu s područja Općine Sveta Nedjelja.

Ravnateljica Klara Švraka zahvalila se Općini Sveta Nedelja na vrijednoj donaciji te vjeruje da će i nadalje pratiti  rad i uspjehe OŠ „Vitomir Širola – Pajo“.

 

                                                                                                                

                                                                                               


17.2.2021.

Najava 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja - ponedjeljak, 22. veljače 2021. godine


15.2.2021.

Objavljen je Godišnji plan i Javni poziv za udruge

Objavljen je Godišnji plan i Javni poziv za udruge

Objavljen je, temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), a sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17) Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu.  

Slijedom objavljenog Godišnjeg plana, objavljen je i raspisan Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu.

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja kulture, socijalne skrbi i sporta da je zadnji dan roka za podnošenje prijava 17. ožujak 2021. godine.

Godišnji plan, te tekst Javnog poziva i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje. 


12.2.2021.

Obavijest Zavoda za hitnu medicinu

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije izvještava javnost kako od 12,30 sati, danas 12. veljače 2021. godine, imaju problema s prekidima telefonskih linija zbog nestanka struje.

 

Može se dogoditi da uobičajeni hitni broj 194 nije dostupan, te je dostupan alternativni broj za hitne slučajeve 0994696278 ili 112.


5.2.2021.

Proračun u malom Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu

Izrađen je vodič kroz Proračun Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu  s ciljem da građanima na jednostavan i usporediv način pruži transparentne i potpune informacije o strukturi proračuna naše općine. Također, cilj je što bolje informirati javnost o tome koliko i na koji način se raspoređuju proračunska sredstva, koje aktivnosti i projekti se provode i financiraju te o kojim se sve javnim potrebama skrbi, a sve kako bi građani bi ravnopravni partner prilikom kreiranja javnih politika.  Budući da je proračun živ i stalno se mijenja, nastojano je što bolje objasniti osnovne pojmove i procese, kako bi se javnosti približila suština proračuna i proračunskih procesa.

Proračun Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu kojeg je usvojilo Općinsko vijeće iznosi 19.084.970,00 kuna. Prikaz Proračuna Općine Sveta Nedelja podijeljen je u dvije tematske cjeline: U prvom dijelu objašnjeni su pojmovi vezani za proračun te je prikazan proces donošenja proračuna i izvještavanja o izvršenju proračuna. U drugom dijelu prikazani su proračunski prihodi i rashodi po vrstama i namjeni te najznačajniji projekti u 2021. godini.

Proračun u malom Općine Sveta Nedelja možete vidjeti ovdje.
Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja