Javna nabava

16.4.2024.

OBAVIJEST O OBJAVLJENOJ DOKUMENTACIJI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE: Radovi na javnoj rasvjeti Štrmac – Dubrova

Nakon provedenog postupka javnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Općina Sveta Nedelja pokrenula je otvoreni postupak  javne nabave za predmet nabave  Radovi na javnoj rasvjeti Štrmac – Dubrova. Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.hr/ a Dokumentacija o nabavi dostupna je pod brojem objave 2024/S F02-0003528.
 Rok za dostavu ponuda je 06. svibanj 2024 do 11:00 sati.
16.2.2024.

Obavijest o slanju poziva za dostavu ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na obavljanje komunalnih poslova održavanja asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području
Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja