Natječaji

28.7.2022.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova zamjene azbestnog krovnog pokrova na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta Nedelja u 2022. godini

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova zamjene azbestnog krovnog pokrova na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta Nedelja u 2022. godini.

Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja i web stranici Općine Sveta Nedelja.

Svrha Javnog poziva je omogućiti građanima da ostvare novčana sredstva – poticaj – potpore prilikom zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest a sve u cilju zaštite zdravlja ljudi, poticanja njihove svijesti te sprječavanja i smanjenja onečišćenja okoliša azbestom.

Dodjelom bespovratnih novčanih sredstava Općina Sveta Nedelja sudjeluje u sustavu sakupljanja azbestnog otpada na svom području.

Rok za dostavu zahtjeva po Javnom pozivu je do iskorištenja sredstava odnosno do 10. prosinca 2022. godine, ovisno koji uvjet prije nastupi. 
10.2.2022.

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja objavila je dana 10. veljače 2022. godine Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini, sve sukladno Zakonu o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21) i Pravilniku o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 4/22).

Rok za podnošenje prijave je 18. veljače 2022. godine do 12:00 sati.

Cjelokupan tekst natječaja i obavezni obrasci za prijavu nalaze se u nastavku.
20.1.2022.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu

Obavijest o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području sporta. 

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja sporta da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 21. veljače 2022. godine u 12:00 sati.

Tekst Javnog poziva i cjelokupna natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.


20.1.2022.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u području kulture, socijalne skrbi i poljoprivrede, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu

Obavijest o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području kulture, socijalne skrbi i poljoprivrede.

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja kulture, socijalne skrbi i poljoprivrede da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području kulture, socijalne skrbi i poljoprivrede, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 21. veljače 2022. godine u 12:00 sati.

Tekst Javnog poziva i cjelokupna natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.


19.1.2022.

Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), a sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17) Općina Sveta Nedelja objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu27.9.2021.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Sveta Nedelja u školskoj/studijskoj 2021/2022. godiniOpćina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja