Novosti

1.2.2023.

Obavijest stipendistima Općine Sveta Nedelja o potpisivanju Aneksa ugovora o stipendiranju

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja donijela je dana 19. siječnja 2023. godine Odluku  o izmjenama i dopunama Odluke o broju i visini stipendija u školskoj/studijskoj 2022/2023. godini te je ista objavljena u „Službenim novinama Općine Sveta Nedelja“, broj 2/23.

Izmjenama i dopunama predmetne Odluke povećan je iznos mjesečne stipendije stipendistima Općine Sveta Nedelja na način da je isti utvrđen u visini od 650,00 kuna za učenike i 900,00 kuna za studente, sve budući da su u Proračunu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 23/22) povećana sredstva namijenjena za stipendiranje učenika i studenata.

Slijedom svega prethodno navedenoga, pozivaju se svi učenici i studenti, stipendisti Općine Sveta Nedelja da se žurno jave u Općinu Sveta Nedelja radi dogovora oko potpisivanja Aneksa ugovora o stipendiranju kako bi se započelo s isplatama stipendija u skladu s Izmjenama i dopunama Odluke o broju i visini stipendija u školskoj/studijskoj 2022/2023. godini.

Za eventualne upite ili nejasnoće učenici i studenti mogu se obratiti Općini Sveta Nedelja putem elektroničke pošte info@sv-nedelja.hr ili putem broja telefona 865 - 150.31.1.2023.

Obavijest o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) Općine Sveta Nedelja

Općina Sveta Nedjelja otvorila je savjetovanje s javnošću o Nacrtu Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) Općine Sveta Nedelja. Nacrt Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) Općine Sveta Nedjelja kao i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete pronaći na poveznici:

https://www.sv-nedelja.hr/savjetovanje/grupa/2023-otvorena


26.1.2023.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja, raspisuje Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radna mjesta:  Viši referent za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, i Referent – komunalni redar (1 izvršitelj), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji nalazi se tekst javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, odnosno pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 9/23. od 25. siječnja 2023. godine. Prijave na javni natječaj s prilozima podnose se u roku od 10 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. 26.1.2023.

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja objavila je dana 26. siječnja 2023. godine Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini, sve sukladno Zakonu o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21) i Pravilniku o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 4/22, 3/2023 ).

Rok za podnošenje prijave je 06. veljače 2023. godine.

Cjelokupan tekst natječaja i obavezni obrasci za prijavu nalaze se u nastavku.


24.1.2023.

Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

Predstavljamo Proračunski vodič za građane za 2023. godinu za građane za 2023. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Sveta Nedelja prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i  provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Sveta Nedelja bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Vodič je dostupan u aplikaciji na stranici https://www.proracun.hr/Proracun/Dokumenti?godina=2023&id=697dccf8-1e48-4455-8322-14dcd1ff01c9 te na općinskoj službenoj stranici https://sv-nedelja.hr/s/2023. Kroz isti prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.


24.1.2023.

Objava Godišnjeg plana raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Godišnji plan raspisivanja javnog poziva

24.1.2023.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu

Obavijest o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području sporta. 

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja sporta da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 23. veljače 2023. godine u 12:00 sati.

Tekst Javnog poziva i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice https://www.sv-nedelja.hr/natjecaji?p=1


24.1.2023.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u području socijalne skrbi i poljoprivrede, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja socijalne skrbi i poljoprivrede da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području socijalne skrbi i poljoprivrede, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 23. veljače 2023. godine u 12:00 sati.

Tekst Javnog poziva i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice https://www.sv-nedelja.hr/natjecaji?p=1


20.1.2023.

Općina Sveta Nedelja donirala nove laptope Područnoj školi u Svetom Martinu

Općina Sveta Nedelja donirala nove laptope Područnoj školi u Svetom Martinu

U srijedu, 18. siječnja 2022. u Područnoj školi Sveti Martin  OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina upriličena je primopredaja donacije opreme čiju je nabavku finanacirala Općina Sveta Nedelja u iznosu od 20.000,00 kuna. Donacijom je nabavljeno pet prijenosnih računala, miševi i torbe za potrebe nastave informatike za Područnu školu Sveti Martin. Primopredaji su nazočile Irene Franković, načelnica Općine Sveta Nedelja, Andrea Rajković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja, Klara Švraka, ravnateljica škole te učenici i učitelji škole.

Ravnateljica je u ime svih učenika i učitelja zahvalila Načelnici i Općini Sveta Nedelja na izdašnoj donaciji čime će se poboljšati uvjeti za izvođenje nastave informatike u područnoj školi u Svetom Martinu koju pohađa 40 učenika.

Načelnica je u svom obraćanju učenicima i djelatnicima istaknula kako je Općini Sveta Nedelja odgoj i obrazovanje jedan od prioriteta, a donacija školi postala je tradicija koja će se nastaviti.

Osim donacije, Općina Sveta Nedelja sufinancira od ove školske godine tri produžena boravka, nagrađuju se najbolji učenici te je uvela i sportske stipendije u vidu bona u naravi za nabavku sportske opreme, obzirom da se veliki broj mladih bavi raznim sportovima. Naravno, svih nas zajedno veseli i skorašnja obnova Područne škole Sveti Martin, financirana od strane Istarske županije te se vidimo sljedeće školske godine u novom ruhu – istaknula je u svom obraćanju Načelnica.


19.1.2023.

Objavljen je Plan nabave Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu

Na temelju članka 28.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.120/16) članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017) i članka 49. stavka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja" br.11/18 i 3/21), Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja dana 17. siječnja 2023. godine donijela je Plan nabave Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu. Više možete saznati ovdjeOpćina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja