15.11.2023.

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja


10.5.2023.

Javna rasprava o prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

26.1.2022.

Objava javne rasprave o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja


Javna rasprava o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) provest će se od 03. veljače 2022. godine do 14. veljače 2022. godine.

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Plana iz ove Objave može se izvršiti:

-      na oglasnoj ploči u zgradi Općine Sveta Nedelja,  od  03. veljače 2022. godine do 14. veljače 2022.  godine, i to: ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8,30 do 11,30 sati, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera vezanih za COVID-19,

-        na web stranici  Općine Sveta Nedelja: www.sv-nedelja.hr,

 

Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana za predstavnike javnopravnih tijela i sve zainteresirane održat će se u Nedešćini, Nedešćina 103 (Vijećnica Općinskog vijeća), u četvrtak, 10. veljače 2022. godine sa početkom u 18,00 sati.


DETALJNIJE U PRILOŽENOJ OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI.


9.12.2021.

Obavijest o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Obavijest o izradi


12.5.2020.

Izmjene i dopune PPUO Sveta Nedelja (Službene novine Općine Sveta Nedelja br. 06/20)27.1.2020.

Obavjest za DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja
30.10.2019.

Obavjest za PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja


22.10.2019.

Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja


Općina Sveta Nedelja objavljuje slijedeći

O G L A S

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, kao nositelj izrade, objavio je na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17. i 114/18), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja („Službene novine  Općine  Sveta  Nedelja“,  broj  8/18)   i  Zaključka   Općinskog   načelnika  Općine   Sveta   Nedelja   KLASA:  022-05/19-01/010,   URBROJ:   2144/03-02-19-29 od 18. listopada 2019. godine

 

P O N O V N U  J A V N U  R A S P R A V U

                                       o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

 

1.    Ponovna javna  rasprava  o  Prijedlogu  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana uređenja Općine Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: Prijedlog Izmjena i dopuna Plana) u trajanju od 10 dana održat će se u razdoblju od 30. listopada 2019. godine do 8. studenoga 2019. godine.

2.   Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Sveta Nedelja, Nedešćina, Nedešćina 103, radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati, a bit će objavljen i na mrežnim stranicama Općine Sveta Nedelja na adresi www.sv-nedelja.hr.

3.  Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Plana održat će se za sve zainteresirane u                       ponedjeljak, 4. studenoga 2019. godine, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama vijećnice Općine Sveta Nedelja, Nedešćina,          Nedešćina 103.

4.    Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana.

5.   Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana svi zainteresirani mogu davati cijelo vrijeme trajanja ponovne javne rasprave do zaključno 8. studenoga 2019. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

     

       -       postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode                      javno izlaganje

-       davati prijedloge i primjedbe na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

       -       uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnicu Općine Sveta Nedelja, na adresi Nedešćina,                  Nedešćina 103 ili poštom na adresu: Općina Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina.

 

      Nova  mišljenja,  prijedlozi  i  primjedbe tijekom ponovne javne rasprave mogu se podnositi

      samo u vezi s dijelovima Prijedloga Plana izmjena i dopuna Plana koji su u odnosu na prvi  

      Prijedlog izmjena i dopuna Plana izmijenjeni.

 

6.    Pisana mišljenja, prijedozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj  javnoj raspravi.

            OPĆINA SVETA NEDELJA


26.4.2019.

Obavjest za JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

Svi tekstualni dokumenti i mape možete pogledati u meniju pod PROSTORNO PLANIRANJE.


Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
1. TEKST Prijedlog za JR IiD PPUO SvNedelja 1. TEKST Prijedlog za JR IiD PPUO SvNedelja
2. Obrazlozenje za JR 2. Obrazlozenje za JR
3. Sazetak za javnost za JR 3. Sazetak za javnost za JR
4. Pregledna karta -Model 4. Pregledna karta -Model
4.1 K_O_Cere_dio_Sveta_Nedelja-Model 4.1 K_O_Cere_dio_Sveta_Nedelja-Model
4.2 K_O_KUNJ_DKP-Model 4.2 K_O_KUNJ_DKP-Model
4.3 K_O_Martinski-Model 4.3 K_O_Martinski-Model
4.4 K_O_Nedescina-Model 4.4 K_O_Nedescina-Model
4.5 K_O_Novi_Labin_dio_Sveta_Nedelja-Model 4.5 K_O_Novi_Labin_dio_Sveta_Nedelja-Model
4.6 K_O_Plomin_dio_Sveta_Nedelja-Model 4.6 K_O_Plomin_dio_Sveta_Nedelja-Model
4.7 K_O_Santalezi-Model 4.7 K_O_Santalezi-Model
4.8.a K_O_Sumber-Model 4.8.a K_O_Sumber-Model
4.8.b K_O_Sumber-Model 4.8.b K_O_Sumber-Model
PPUOSvNedelja_ID6_1A_namjena-Model PPUOSvNedelja_ID6_1A_namjena-Model
PPUOSvNedelja_ID6_1B-promet-posta-Model PPUOSvNedelja_ID6_1B-promet-posta-Model
PPUOSvNedelja_ID6_2A-plin-struja-Model PPUOSvNedelja_ID6_2A-plin-struja-Model
PPUOSvNedelja_ID6_2B-voda-odvodnja-Model PPUOSvNedelja_ID6_2B-voda-odvodnja-Model
PPUOSvNedelja_ID6_3A-zastita-Model PPUOSvNedelja_ID6_3A-zastita-Model
PPUOSvNedelja_ID6_3B.1-ogranicenja-VODE PPUOSvNedelja_ID6_3B.1-ogranicenja-VODE
PPUOSvNedelja_ID6_3B.2-ogranicenja-TLO PPUOSvNedelja_ID6_3B.2-ogranicenja-TLO
PPUOSvNedelja_ID6_3C-mjere-Model PPUOSvNedelja_ID6_3C-mjere-Model

18.4.2019.

Objava Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

Općina Sveta Nedelja objavljuje slijedeću

 O B A V I J E S T

 Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, kao nositelj izrade, objavio je na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17. i 114/18), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja („Službene novine  Općine  Sveta  Nedelja“,  broj  8/18)   i  Zaključka   Općinskog   načelnika  Općine   Sveta   Nedelja   KLASA:  022-05/19-01/004,   URBROJ:   2144/03-02-19-8 od 17. travnja 2019. godine


 J A V N U  R A S P R A V U

    o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

1.    Javna  rasprava  o  Prijedlogu  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana uređenja Općine Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: Prijedlog Izmjena i dopuna Plana) u trajanju od 15 dana održat će se u razdoblju od 26. travnja 2019.                   godine do 10. svibnja 2019. godine.

2.    Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Sveta Nedelja, Nedešćina, Nedešćina 103, radnim danom u vremenu od 8:00 do 11:00 sati, a bit će objavljen i na mrežnim stranicama Općine Sveta Nedelja na adresi www.sv-nedelja.hr.

3.    Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Plana održat će se za sve zainteresirane u ponedjeljak, 29. travnja 2019. godine, s početkom u 17:00 sati, u prostorijama vijećnice Općine Sveta Nedelja,          Nedešćina, Nedešćina 103.

4.    Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana.

5.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana svi zainteresirani mogu davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 10. svibnja 2019. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101.                 Zakona o prostornom uređenju i to:

 -       postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

 -       davati prijedloge i primjedbe na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

 -       uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnicu Općine Sveta Nedelja, na adresi Nedešćina, Nedešćina 103 ili poštom na adresu: Općina Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, Nedešćina 103,                52231 Nedešćina.

 Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Objava Javne rasprave

Prostorno planiranje

Prostorni plan uređenja Općine Sveta Nedelja

(„Službene novine Općine Sveta Nedelja“, br. 03/05, 05/06, 02/08, 04/08-pročišćeni tekst, 10/12, 14/15, 16/15-pročišćeni tekst, 19/15, 03/16-ispravak i 04/16-pročišćeni tekst,,6/20)

Tip Naziv Godina Link
TEKSTUALNI DIO PLANA - Odredbe za provedbu 2020 Preuzmi
PRILOG - Obrazloženje 2020 Preuzmi
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Pregledna karta 2020 Preuzmi
4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČKA - KO Cere 2020 Preuzmi
4.2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA - KO Kunj 2020 Preuzmi
4.3 GRAĐEVINSKA PODRUČJA - KO Martinski 2020 Preuzmi
4.4 GRAĐEVINSKA PODRUČJA - KO Nedešćina 2020 Preuzmi
4.5 GRAĐEVINSKA PODRUČJA - KO Novi Labin 2020 Preuzmi
4.6 GRAĐEVINSKA PODRUČJA - KO Plomin 2020 Preuzmi
4.7 GRAĐEVINSKA PODRUČJA - KO Santalezi 2020 Preuzmi
4.8a GRAĐEVINSKA PODRUČJA - KO Šumber 2020 Preuzmi
4.8b GRAĐEVINSKA PODRUČJA - KO Šumber 2020 Preuzmi
1A KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - Prostor/Površine za razvoj i uređenje 2020 Preuzmi
1B KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - Promet, elektroničke komunikacije 2020 Preuzmi
2A INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav 2020 Preuzmi
2B INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodnogospodarski sustav i obrada, skladištenje i odlaganje otpada 2020 Preuzmi
3A UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja 2020 Preuzmi
3B.1 UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Uvjeti korištenja - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Tlo 2020 Preuzmi
3B.2 UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Uvjeti korištenja - Područja posebnihograničenja u korištenju - Tlo 2020 Preuzmi
3C UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 202 Preuzmi
Katastarske općine
 • Kunj
 • Martinski
 • Nedešćina
 • Santalezi
 • Šumber
 • Cere

Općina Sveta Nedelja

 • Nedešćina 103
  52231 Nedešćina
 • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
 • Fax: 052 865-600
 • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja