Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Sveta Nedelja uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Sveta Nedelja. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti, vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.


Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Sva otvorena savjetovanja

Otvorena savjetovanja

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Zatvorena savjetovanja

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja