Izbori - Mjesni izbori 2017.
3.4.2017.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Odluka o području i granicama mjesnih odbora te postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
Obavijest
Obvezatne upute broj VMO - 1 o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
Obvezatne upute broj VMO - II o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
Obrazac VMO - 1 - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članove vijeća mjesnog odbora
Obrazac VMO - 2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog odbora
Obrazac VMO - 3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora
Obrazac VMO - 4 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
Obrazac VMO - 4a - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
Obrazac VMO - 5 - Rješenje o imenovanju biračkog odbora
Obrazac VMO - 6 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta
Obrazac VMO - 7 - Glasački listić za izbore za kandidacijsku listu članova vijeća mjesnog odbora
Obrazac VMO - 8 - Zapisnik o radu biračkog odbora za kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora
Obrazac VMO - 9 - Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva za kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
Obvezatne upute broj VMO - III o odustanku od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
Obvezatne upute broj VMO - IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
Obvezatne upute broj VMO - V o načinu uređenja prostorija na biračkim mjestima u kojima će se glasovati za vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
Obvezatne upute broj VMO - VI o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračka mjesta na kojima se glasuje za vijeća mjesnih odbora Općine Sveta Nedelja
Objava biračima

Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja