Javna nabava

24.3.2021.

Obavijest o objavljenoj dokumentaciji za Prethodno savjetovanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju 1. kata općinske zgrade u Nedešćini

Obavijest o objavljenoj dokumentaciji za Prethodno savjetovanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju 1. kata općinske zgrade u Nedešćini

Općina Sveta Nedelja, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na rekonstrukciji 1. kata općinske zgrade u Nedešćini.

S tim u vezi obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da mogu dati svoj doprinos kvalitetnijoj pripremi i provedbi predmetnog postupka javne nabave te odabiru najkvalitetnije ponude za rekonstrukciju 1. kata općinske zgrade na način da sudjeluju u prethodnom savjetovanju koje se provodi u razdoblju od 24. ožujka 2021. godine do 29. ožujka 2021. godine, sve kako je to navedeno u Nacrtu dokumentacije o nabavi koja se, uz preostalu dokumentaciju nalazi na stranicama Elektroničkog oglasnika Javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), na linku https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 


2.3.2021.

Objava registra ugovora o javnoj nabavi

Općina Sveta Nedelja objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi ažuriranih na dan 01.03.2021. godine.

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Registar ugovora o javnoj nabavi11.2.2020.

Objava registra ugovora o javnoj nabavi

Općina Sveta Nedelja objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi ažuriranih na dan 20.1.2020. godine.

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Registar ugovora o javnoj nabavi


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja