Javna nabava


28.11.2023.

Objava Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – nabava usluge – izrade idejnog rješenja i idejnog projekta za izgradnju školske dvorane na k.č.311/1 k.o. Nedešćina

Temeljem čl. 6. stavak 14. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Sveta Nedelja br. 16/23) i Odluke Općinske načelnice Općine Sveta Nedelja o početku postupka jednostavne nabave za nabavu usluge izrade idejnog rješenja i idejnog projekta za izgradnju školske dvorane na k.č.311/1 k.o. Nedešćina u postupku jednostavne nabave, dana 28. studenog 2023. Stručno povjerenstvo za nabavu uputilo je Poziv za dostavu ponuda slijedećim subjektima:

 

  1. AKSILAP 534 d.o.o., Pavlenski put 5

10000 ZAGREB

e-mail: marko@aksilap534.hr

  1. ARH-RM d.o.o., Castropola 51,

52100 PULA

e-mail: arh-rm@pu.t-com.hr

  1. Studio 92 d.o.o., Zelenice 7,

52 220 LABIN

e-mail: studio92@studio92.hr

15.7.2022.

Obavijest o objavljenoj dokumentaciji o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom

Općina Sveta Nedelja u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila je dokumentaciju o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave „Opskrba električne energije radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine“.

Ukupna procijenjena vrijednost u ovom postupku javne nabave iznosi 763.200,00 HRK bez poreza na dodanu vrijednost (bez PDV-a) odnosno 862.416,00 HRK sa porezom na dodanu vrijednost (s PDV-om). Naručitelj provodi otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom (najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi), za razdoblje od 2 (dvije) godine.


27.5.2022.

Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u sukobu interesa na dan 12.05.2022.Temeljem članka 80. stavka 1. i 2. i članka 76. stavka 2. točke 1.Zakona o javnoj nabavi (NN 12/16) predstavnici naručitelja, Općine Sveta Nedelja, su u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

1.    MANTIKA d.o.o., Labin, Martinski 14

2.    FIDENS d.o.o., Kršan, Blaškovići, Brenkovići 8 E

3.    ADENIA, obrt za informatičke usluge, vl. Ana Radičanin Jekić, Sveti Martin, Martinski 14

4.    RP TIENDA, obrt za trgovinu, vl. Robi Čalović, Labin, Prilaz Kikova 5

 

                                                                                                       
30.3.2022.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Općina Sveta Nedelja objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi ažuriranih na dan 21.03.2022. godine.

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Registar ugovora o javnoj nabavi

28.1.2022.

Plan nabave Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja