Javna nabava

4.4.2017.

OBAVIJEST O OBJAVLJENOJ DOKUMENTACIJI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU VREĆARI NA PODRUČJU OPĆINE SVETA NEDELJA

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Općina Sveta Nedelja dana 04. travnja 2017. godine objavila u Elektroničkom oglasniku Javne nabave DOKUMENTACIJU ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU VREĆARI NA PODRUČJU OPĆINE SVETA NEDELJA te da je istu moguće preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika Javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), na linku

 https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1059284

 


7.3.2017.

Prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izgradnju Dječjeg vrtića u naselju Vrećari

Općina Sveta Nedelja, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji Dječjeg vrtića u naselju Vrećari.

S tim u vezi obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da mogu dati svoj doprinos kvalitetnijoj pripremi i provedbi predmetnog postupka javne nabave te odabiru najkvalitetnije ponude za izgradnju dječjeg vrtića na način da sudjeluju u prethodnom savjetovanju koje se provodi u razdoblju od 08. ožujka 2017. godine do 17. ožujka 2017. godine, sve kako je to navedeno u Obavijesti i Javnom pozivu na prethodno savjetovanje koji se, uz preostalu dokumentaciju nalaze u privitku.28.2.2017.

Sprječavanje sukoba interesa u smislu odredbe članka 76. Zakona o javnoj nabavi

Prema odredbi članka 75. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.) naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupcima javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

S tim u vezi Općina Sveta Nedelja, kao javni naručitelj, u nastavku, a pozivom na odredbu članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi objavljuje

P O P I S

GOSPODARSKIH SUBJEKATA

S KOJIMA JE PREDSTAVNIK OPĆINE SVETA NEDELJA

TE S NJIM POVEZANA OSOBA U SUKOBU INTERESA

 

U smislu odredbe članka 76. stavka 1. i stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi predstavnik naručitelja Općine Sveta Nedelja – Općinski načelnik te s njim povezana osoba u sukobu je interesa te Općina Sveta Nedelja ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom:

 

PA. GIAN. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

i ugostiteljstvo, sa sjedištem u Nedešćini, Jurazini 30.


3.3.2016.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Pregled


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja