Natječaji

19.1.2022.

Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), a sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17) Općina Sveta Nedelja objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu27.9.2021.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Sveta Nedelja u školskoj/studijskoj 2021/2022. godini

15.2.2021.

Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“,        broj 26/15), a sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17) Općina Sveta Nedelja objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu.


15.2.2021.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu

Obavijest o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge.

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja kulture, socijalne skrbi i sporta da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 17. ožujka 2021. godine.

Tekst Javnog poziva i cjelokupna natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.


21.10.2020.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Sveta Nedelja u školskoj/studijskoj 2020/2021. godini

Obavijest o objavi Prijedloga lista stipendista


Prijedlozi lista stipendista za učenike u školskoj 2020/2021. godini, za studente I godine studija u studijskoj 2020/2021. godini i za studente II - VI godine studija u studijskoj 2020/2021. godini objavljeni su na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja i web stranici Općine Sveta Nedelja 18.12.2020. godine.


25.9.2020.

Javni poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Javni poziv

Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja