Općina Sveta Nedelja

Novosti

6.7.2017.

Poziv obveznicima poreza na nekretnine na dostavu podataka o poreznom obvezniku i nekretninama koje su predmet oporezivanja prema Zakonu o lokalnim porezima

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Obavijest
Poziv
Obrazac

21.6.2017.

Objava Obavijesti Agencije za poljoprivredno zemljište

 

„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

Obavijest, naputak i obrazac zahtjeva možete preuzeti na web stranici:

 

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Obavijest
Link nadopune

14.6.2017.

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja - srijeda, 21.06.2017. godine

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
poziv

9.5.2017.

OBAVIJEST O IZVRŠENOM JAVNOM OTVARANJU PONUDA ZA NABAVU RADOVA NA IZGRADNJI DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU VREĆARI

Dana 08. svibnja 2017. godine u prostorijama vijećnice Općine Sveta Nedelja izvršeno je javno otvaranje ponuda otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji Dječjeg vrtića u naselju Vrećari.

U otvorenom postupku javne nabave za izvođenje predmetnih radova pristiglo je ukupno 5 ponuda. U prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuditelja sve su pristigle ponude otvorene te u narednom razdoblju slijedi njihov pregled i ocjena na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi, donošenje odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, sve sukladno odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi.
7.4.2017.

Akti sa 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane dana 22. ožujka 2017. godine


5.4.2017.

Bonovi za uskrsne blagdane

Obavještavaju se umirovljenici, domaćice (starije od 50 godina), nezaposleni (stariji od 50 godina) i korisnici iz Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja da će se bonovi za uskrsne blagdane dijeliti od petka (07. 04. 2017. godine) u vremenu od 08,00 - 14,00 sati, te u ponedjeljak, utorak i srijedu (10., 11., i 12. 04. 2017. godine) od 08,00 do 12,00 sati, uz predočenje odreska zadnje mirovine (za umirovljenike) i osobne iskaznice (za domaćice i nezaposlene), u prostorijama Općine Sveta Nedelja, Nedešćina 103.


4.4.2017.

OBAVIJEST O OBJAVLJENOJ DOKUMENTACIJI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU VREĆARI NA PODRUČJU OPĆINE SVETA NEDELJA

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Općina Sveta Nedelja dana 04. travnja 2017. godine objavila u Elektroničkom oglasniku Javne nabave DOKUMENTACIJU ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU VREĆARI NA PODRUČJU OPĆINE SVETA NEDELJA te da je istu moguće preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika Javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), na linku

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1059284

 

 


4.4.2017.

Akti sa 31. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 17. ožujka 2017. godine

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Zapisnik sa 30. redovne sjednice Općinskog vijeća
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2016. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2016. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Izvršenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2016. godinu
Izvršenje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2016. godinu
Izvršenje Programa izgradnje kapitalnih objekata predškolskog odgoja za 2016. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Izvršenje Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Vrećari, na području Općine Sveta Nedelja
Zaključak o dodjeli bonova za uskrsne blagdane

Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr