Novosti

22.9.2020.

Obavijest o provedbi deratizacije na području Općine Sveta Nedelja

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Obavijest
4.9.2020.

Tečaj Održiva uporaba pesticida - Institut za poljoprivredu i turizam - Općina Sveta Nedelja 06.09.2020.

informacije o tečaju koji će biti u Općini Sveta Nedjelja, 06.09.2020.

Poštovani korisnici kartice za kupovinu zaštitnih sredstava,

 

Obavještavamo sve polaznike koji su položili ispit iz osnovne izobrazbe tečaja za sigurno rukovanje pesticidima, organiziranog od strane Instituta za poljoprivredu i turizam da  istječe petogodišnje razdoblje valjanosti iskaznice (početak / sredina rujna  2020). Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida članak 14. Stavak 6. Svi polaznici moraju nakon pet godina odslušati 5 nastavnih sati Dopunske izobrazbe i time steći uvjete za produženje iskaznice.

 

Sukladno navedenom obavještavamo sve polaznike grupe koja je položila ispit u Općini Sveta Nedelja  tijekom 2015. da dođu na dodatnu nastavu koja će biti održana 06.09.2020. u mjestu Sveti Martin u velikoj Sali društvenog doma.  

 

Cijena izobrazbe za dopunsku nastavu je 200,00 kn što uključuje nastavu i naknadu za izdavanje iskaznice.

 

Više pročitajte na http://www.iptpo.hr/index.php/dokumenti/natjecaj-za-radna-mjesta/87-staticno/361-izobrazba-pesticidi

 

Svi polaznici moraju doći i na uvid donijeti staru iskaznicu, osobnu iskaznicu i morati će potpisati prijavnicu za slušanje dopunske izobrazbe koja će biti već ispunjena od strane Instituta za poljoprivredu i turizam.

 

1.      Prijava za grupu 1. biti će u vremenu od 07,45 – 09,00 sati

 

2.      Prijava za grupu 2. biti će u vremenu od 10,00 – 11,00 sati

 

Svi polaznici na nastavi moraju imati zaštitne maske. Oni koji si ne mogu osigurati masku, istu će im dati organizator predavanja.

 

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Raspored_Nedešćina_06.09.2020. Grupa 1 Raspored_Nedešćina_06.09.2020. Grupa 1
Raspored_Nedešćina_06.09.2020. Grupa 2 Raspored_Nedešćina_06.09.2020. Grupa 2

25.8.2020.

Sufinanciranje nabavke školskog pribora za školsku godinu 2020./2021.

Dobra praksa sufinanciranja pribora za sve učenice i učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja nastavlja se i ove godine. Za svaku je učenicu i učenika u Istarskim knjižarama, Poslovnica Labin, osigurano 200,00 kuna za nabavku školskog pribora koje mogu iskoristiti od 26. kolovoza do 30. rujna 2020. godine.

U Istarskim će se knjižarama nalaziti popisi učenica i učenika, koji ostvaruju na navedeni iznos.

Sredstva za nabavku školskog pribora osigurana su u Proračunu Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu.


27.7.2020.

Obavijest o objavljenom Pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavilo je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja.

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata možete pronaći na ovoj web stranici na izborniku Informacije, pod rubrikom Natječaji, odnosno na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji


20.7.2020.

Obavijest o objavljenom Pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto viši referent za prostorno uređenje i gradnju

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavilo je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radno mjesto viši referent za prostorno uređenje i gradnju.

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata možete pronaći na ovoj web stranici na izborniku Informacije, pod rubrikom Natječaji, odnosno na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji


14.7.2020.

Akti sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Zapisnik sa 25. redovne elektroničke sjednice Općinskog vijeća
Zapisnik sa 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o radu davatelja javne usluge TD 1. MAJ d.o.o. Labin
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2019. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izvršenje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2019. godinu
Izvršenje Programa izgradnje kapitalnih objekata predškolskog odgoja za 2019. godinu
Izvršenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2019.
Izvršenje Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin za izdavanja jamstva poslovnoj banci
Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata
Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjerevanju obavljanja komunalne djelatnosti
Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se može obavljati na temelju koncesije
Odluka o odricanju od vijećničke naknade

2.7.2020.

Obavijest o raspisanim i objavljenim javnim natječajima za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja i za višeg referenta za prostorno uređenje i gradnju

Objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja te natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja na radno mjesto viši referent za prostorno uređenje i gradnju.

Oba javna natječaja objavljena su u „Narodnim novinama“, u broju 75/20. od 1. srpnja 2020. godine, Oglasni dio, natječaj za radna mjesta, stranica 6, pod rednim brojem 56. i 57.

Javne natječaje možete pronaći na ovoj web stranici na izborniku Informacije, pod rubrikom Natječaji odnosno na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji

Prijave na objavljene javne natječaje sa prilozima mogu se podnijeti u roku od 8 dana od dana njihove objave u „Narodnim novinama“ odnosno do zaključno dana 9. srpnja 2020. godine.

Prijave na objavljene javne natječaje sa prilozima podnose se na adresu: Općina Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina, a mogu se dostaviti i osobno u pisarnicu Općine Sveta Nedelja.  


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja