Novosti

10.4.2024.

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Predsjednik RH izbore raspisao je izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatska za nedjelju, 09. lipnja 2024. godine.


Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.izbori.hr/5.4.2024.

Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Sveta Nedelja

Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Sveta Nedelja

Stanovnicima Općine Sveta Nedelja na raspolaganju je mobilno reciklažno dvorište (MRD) za odlaganje selektivnog otpada na lokalitetima.

Radno vrijeme je od 10 do 17,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a. 

Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Na području općine mobilno reciklažno dvorište biti će na raspolaganju po slijedećem rasporedu:

02.04.2024. – utorak u naselju Štrmac i Nedešćina

03.04.2024. – u srijedu u naselju Šumber Blaškovići  i Ružići

04.04.2024.  – u četvrtak u naselju Šumber Balarini i Martinski

05.04.2024. – u petak u naselju Marići i Snašići

06.04.2024. – u subotu  u naselju Mali Golji i Veli Golji

 

 


5.4.2024.

Akti sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 21. ožujka 2024. godine

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Zapisnik sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Zapisnik sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada TD 1. MAJ d.o.o. Labin za izvještajnu godinu
Odluka o donošenju IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja
Izvještaj Općinske načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Izvršenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2023. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Izvršenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu
Izvršenje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2023. godinu
Izvršenje Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja
Zaključak o prihvaćanju Godišnje analie stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice Općine Sveta Nedelja o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za područje Općine Sveta Nedelja

3.4.2024.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 17. travnja 2024. godine

Predsjednik Republike Hrvatske raspisao je izbore za zastupnike u Hrvatski sabor za srijedu 17. travnja 2024. godine. Izbori na području Općine Sveta Nedelja provode na 6 redovnih biračkih mjesta. Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici https://www.izbori.hr/


2.4.2024.

Obavijest o raspisanom i objavljenom Javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja

Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine raspisalo je  Javni  natječaj  za  prodaju  poljoprivrednog  zemljišta na području Općine Sveta Nedelja, u katastarskoj općini Martinski, a koje zemljište je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja predviđeno za prodaju.

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, osim na ovoj mrežnoj stranici, pod Info - Natječaji, objavljen je i na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja.

Pisane ponude na predmetni Javni natječaj šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za prodaju poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  države,“  na   adresu   Općine   Sveta   Nedelja,  52231  Nedešćina,  Nedešćina  103,  u  roku  od  30  dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i ovoj mrežnoj stranici.15.3.2024.

Podjela bonova povodom uskrsnih blagdana

Općina Sveta Nedelja povodom uskrsnih blagdana dijeli blagdanske bonove svojim najpotrebitijim građanima i to u pojedinačnom iznosu od 40,00 eura.

Pravo na blagdanski bon ostvaruju svi umirovljenici, domaćice starije od 50 godina, nezaposleni stariji od 50 godina i korisnici Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja.

Radi ostvarivanja prava na blagdanski bon pozivaju se umirovljenici umirovljeni u 2024. godini, domaćice i nezaposleni da dostave dokaz o statusu.

Umirovljeni u 2024. godini trebaju dostaviti Rješenje ili odrezak od mirovine.

Domaćice koje su napunile 50 godina trebaju dostaviti presliku osobne iskaznice.

Nezaposleni koji su napunili 50 godina trebaju dostaviti potvrdu o nezaposlenosti i presliku osobne iskaznice.

Prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti Općini Sveta Nedelja osobno  ili na  e-mail adresu: munirka.podobnik@sv-nedelja.hr.

Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona 865-150 ili putem navedene e-mail adrese. 


15.3.2024.

Najava 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja - četvrtak, 21. ožujka 2024. godine u 18:00 sati

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Poziv
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2023. godinu
Prijedlog Odluke o donošenju IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja
Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Sveta Nedelja za razdoblje srpanj - prosinac 2023. godine
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračua Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u sportu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice Općine Sveta Nedelja o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
Zaključci radnih tijela Općinskog vijeća


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja