Općina Sveta Nedelja

Novosti

14.7.2020.

Akti sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Zapisnik sa 25. redovne elektroničke sjednice Općinskog vijeća
Zapisnik sa 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o radu davatelja javne usluge TD 1. MAJ d.o.o. Labin
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2019. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izvršenje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2019. godinu
Izvršenje Programa izgradnje kapitalnih objekata predškolskog odgoja za 2019. godinu
Izvršenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2019.
Izvršenje Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin za izdavanja jamstva poslovnoj banci
Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata
Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjerevanju obavljanja komunalne djelatnosti
Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se može obavljati na temelju koncesije

2.7.2020.

Obavijest o raspisanim i objavljenim javnim natječajima za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja i za višeg referenta za prostorno uređenje i gradnju

Objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja te natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja na radno mjesto viši referent za prostorno uređenje i gradnju.

Oba javna natječaja objavljena su u „Narodnim novinama“, u broju 75/20. od 1. srpnja 2020. godine, Oglasni dio, natječaj za radna mjesta, stranica 6, pod rednim brojem 56. i 57.

Javne natječaje možete pronaći na ovoj web stranici na izborniku Informacije, pod rubrikom Natječaji odnosno na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji

Prijave na objavljene javne natječaje sa prilozima mogu se podnijeti u roku od 8 dana od dana njihove objave u „Narodnim novinama“ odnosno do zaključno dana 9. srpnja 2020. godine.

Prijave na objavljene javne natječaje sa prilozima podnose se na adresu: Općina Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina, a mogu se dostaviti i osobno u pisarnicu Općine Sveta Nedelja.  


25.6.2020.

Poziv za 26. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Poziv za 26. redovnu sjednicu Općinskog vijeća
Podnošenje Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin za 2019. godinu
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa izgradnje kapitalnih objekata predškolskog odgoja za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin za izdavanje jamstva poslovnoj banci
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje kapitalnih projekata
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
Prijedlog Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se može obavljati na temelju koncesije

12.5.2020.

Izmjene i dopune PPUO Sveta Nedelja (Službene novine Općine Sveta Nedelja br. 06/20)


8.5.2020.

Akti sa 25. redovne elektroničke sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane 24. travnja 2020. godine20.4.2020.

25. redovna elektronička sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja, u petak, 24. travnja 2020. godine u 17,00 sati

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
poziv


10.4.2020.

Obavijest Stožera CZ Općine Sveta Nedelja

Dežurstvo Stožera CZ Općine Sveta Nedelja bit će organizirano u subotu 11.travnja i ponedjeljak 13.travnja 2020.  od 10.00 do 11.00 sati, isključivo za hitne slučajeve.

Osobna dostava zahtjeva Stožeru CZ Općine Sveta Nedelja kao i osobno preuzimanje e-propusnica ograničava se na najmanju moguću mjeru te se mole građani  da  zahtjev podnesu putem e-propusnica ili slanjem zahtjeva na mail adresu info@sv-nedelja.hr.

 

Tehničku ili korisničku podršku vezanu uz e-Propusnice, možete dobiti putem slijedećih kontakta: e-pošta: epropusnice@uprava.gov.hr  (0-24 h)

Telefon: 0800 8090 (od 8 do 17 sati)

 


3.4.2020.

Obavijest Stožera CZ Općine Sveta Nedelja

Sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka moguće je od 06.04.2020. godine samo s e-Propusnicama.

Zahtjev za izdavanje e-Propusnice podnosi se putem sustava e-Građani na slijedećem linku: https://epropusnice.gov.hr

 

Sve prethodno izdane propusnice vrijede do 05.04.2020.

Sve propusnice s rokom važenja nakon 05.04.2020. moraju biti zamijenjene e-propusnicama.

 

Molimo da svi korisnici propusnica sa rokom važenja nakon dana 05.04.2020. ponovno predaju zahtjev.


Propusnice za ulazak i izlazak iz područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju putem sustava e-Propusnice (epropusnice.gov.hr) odgovorne osobe u pravnoj osobi, izabrani liječnik obiteljske medicine i nadležni stožer civilne zaštite na rok od 1 do maksimalno 14 dana, ovisno o razlogu zbog kojeg se propusnice izdaju.

 

U slučaju da niste u mogućnosti predati zahtjev putem sustava e-Građani, zahtjev možete predati putem maila info@sv-nedelja.hr ili osobno ispred općinske uprave u kutiju za zahtjeve od 08:00 do 12:00 sati. Propusnice će se izdavati sljedeći dan od dana zaprimanja zahtjeva. 

 

U zahtjevu obavezno navodite razloge napuštanja mjesta prebivališta i mjesto u koje putujete i kontakt.

Više o e-propusnicama na linku: https://istarska-policija.gov.hr/vijesti/od-danas-dostupan-sustav-e-propusnice/25097

 


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr