Novosti


12.2.2024.

Obavijest o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu

Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedjelja za 2024. godinu kao i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete pronaći na web stranici Općine Sveta Nedelja,  Savjetovanje s javnošću, Otvorena savjetovanja, 2024. godina.


12.2.2024.

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2024. godini

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja objavila je dana 12. veljače 2024. godine Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2024. godini, sve sukladno Zakonu o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21. i 114/22) i Pravilniku o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 4/22 i 3/2023 ).

Rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2024. godine.

Cjelokupan tekst natječaja i obavezni obrasci za prijavu nalaze se na ovoj web stranici pod Info - Natječaji.


9.2.2024.

Obilježavanje Dana europskog broja 112 u Republici Hrvatskoj koji se obilježava 11. veljače

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Dan europskog broja 112

31.1.2024.

OBJAVLJEN PRORAČUN U MALOM OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2024. – PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE

Općina Sveta Nedelja izradila je Proračun u malom za 2024. godinu. Radi se o vodiču za građane koji je sažetak Proračuna Općine Sveta Nedelja za ovu godinu, a od danas je u online verziji dostupan svim građanima i svoj zainteresiranoj javnosti, kojima je često proračunski dokument kakav donosi Općinsko vijeće preopširan i nerazumljiv.

 

Namjera je ovim pojednostavljenim oblikom svim građanima omogućiti uvid u transparentnost proračunskog procesa uz dostupne i razumljive informacije o prihodima i rashodima, predviđenim aktivnostima i projektima koji se financiraju iz proračuna te potaknuti inicijativu za sudjelovanjem građana u procesu izrade proračuna s ciljem financiranja onih projekata koje upravo građani smatraju najnužnijima.

 

Građani putem brošure  „Proračun u malom 2024.“ mogu doznati na koji način novac dolazi u proračun, što se iz njega financira, a istaknute su i najvažnije smjernice razvoja Općine u svim područjima. Proračun u malom dostupan je na web stranici Općine Sveta Nedelja i možete ga preuzeti na dnu članka.

 

https://proracun.hr/proracuni.php?kid=2

 


29.1.2024.

Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), a sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) Općina Sveta Nedelja objavljuje Godišnji plan javnih poziva, za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge.

Općina Sveta Nedelja tijekom 2024. godine raspisat će tri javna poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge na način da će se jednim obuhvatiti financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija u području sporta, drugim u području socijalne skrbi i poljoprivrede, a trećim u području kulture.


29.1.2024.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja sporta da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 28. veljače 2024. godine.

Tekst Javnog poziva i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice: https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji


29.1.2024.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u području socijalne skrbi i poljoprivrede, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja socijalne skrbi i poljoprivrede da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području socijalne skrbi i poljoprivrede, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 28. veljače 2024. godine.

Tekst Javnog poziva i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice: https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji


22.1.2024.

Javni poziv za uključivanje djece u program predškole

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08 i 90/10), Grad Labin i Općine Raša i Sveta Nedelja upućuju dana 22. siječnja 2024. godine Javni poziv za uključivanje djece u program predškole. Program predškole je od 31. kolovoza 2014. godine postao obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program predškole pomaže vašem djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u skupini vršnjaka. 

Ovaj poziv odnosi se na roditelje/skrbnike čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, a iduće će školske godine krenuti u prvi razred osnovne škole (djeca koja su rođena od 01. travnja 2017. godine do 31. ožujka 2018. godine). S djecom navedene dobi koji su već polaznici vrtića sadržaj programa predškole provodi se u sklopu redovitog programa.

U program predškole mogu se upisati djeca s teškoćama u razvoju, kao i djeca pripadnici romske manjine dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program. Sredstva za provedbu programa predškole osiguravati će se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Radi prikupljanja podataka o djeci obveznicima predškole, molimo roditelje/skrbnike da se, ovisno o prebivalištu, osobno jave u Općinu Sveta Nedelja na broj telefona ili e-mail:

-      OPĆINA SVETA NEDELJA - Munirka Podobnik - tel. 865 150 i e -mail: munirka.podobnik@sv-nedelja.hr


Podaci o djeci prikupljaju se u periodu od 22. siječnja do 3. veljače 2024. godine.


5.1.2024.

Akti sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane 21. prosinca 2023. godine


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja