Općina Sveta Nedelja

Novosti

17.12.2019.

24. redovna sjednica Općinskog vijeća - ponedjeljak, 23.12.2019. godine


12.12.2019.

Obavijest o objavi Odluka o utvrđivanju konačnih lista stipendista

Dana 12. prosinca 2019. godine objavljene su na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja i web stranici Općine Sveta Nedelja Odluke o utvrđivanju konačnih lista stipendista za učenike, studente I godine i za studente II - VI. godine.


Na web stranici nalaze se pod Informacije - natječaji.


10.12.2019.

Bonovi za božićne blagdane

Obavještavaju se umirovljenici, domaćice (starije od 50 godina), nezaposleni (stariji od 50 godina) i korisnici Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja da će se bonovi za božićne blagdane, u vrijednosti od 150,00 kn, dijeliti od utorka (17.12.2019. godine) do četvrtka (19.12.2019. godine)  u vremenu 08,00 - 12,00 sati u prostorijama Općine Sveta Nedelja, Nedešćina 103, uz predočenje osobnih iskaznica, odreska zadnje mirovine  (za umirovljenike) i potvrde o nezaposlenosti  (za nezaposlene).

Izvan naznačenog vremena bonovi se neće izdavati.


6.12.2019.

Akti sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane 21. studenoga 2019. godine


27.11.2019.

Provjera Popisa za dodjelu poklon paketa

Obavještavamo sve roditelje s područja Općine Sveta Nedelja da provjere da li se njihovo dijete nalazi na Popisu za dodjelu poklon paketa Djeda Mraza.

Pravo na poklon paket ostvaruju sva djeca rođena do 31. prosinca 2018. godine, a zaključno s 1. razredom osnovne škole.

Provjera se prvenstveno odnosi na djecu predškolske dobi, djecu koja po prvi put ostvaruju pravo na poklon paket te na djecu koja su doseljena na područje Općine Sveta Nedelja.

Molimo Vas da provjeru izvršite najkasnije do 05. prosinca 2019. godine, na broj telefona: 865 - 631, kontakt osoba: Munirka Podobnik ili na e-mail adresu: munirka.podobnik@sv-nedelja.hr.26.11.2019.

Obavijest o objavi Prijedloga lista stipendista


Prijedlozi lista stipendista za učenike u školskoj 2019/2020. godini, za studente I godine studija u studijskoj 2019/2020. godini i za studente II - VI godine studija u studijskoj 2019/2020. godini objavljeni su na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja i web stranici Općine Sveta Nedelja 26.11.2019. godine.

Prijedlozi lista stipendista na web stranici nalaze se pod Informacije - Natječaji.


15.11.2019.

23. redovna sjednica Općinskog vijeća - četvrtak, 21.11.2019. godine


30.10.2019.

Obavjest za PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja


22.10.2019.

Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja


Općina Sveta Nedelja objavljuje slijedeći

O G L A S

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, kao nositelj izrade, objavio je na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17. i 114/18), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja („Službene novine  Općine  Sveta  Nedelja“,  broj  8/18)   i  Zaključka   Općinskog   načelnika  Općine   Sveta   Nedelja   KLASA:  022-05/19-01/010,   URBROJ:   2144/03-02-19-29 od 18. listopada 2019. godine

 

P O N O V N U  J A V N U  R A S P R A V U

                                       o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

 

1.    Ponovna javna  rasprava  o  Prijedlogu  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana uređenja Općine Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: Prijedlog Izmjena i dopuna Plana) u trajanju od 10 dana održat će se u razdoblju od 30. listopada 2019. godine do 8. studenoga 2019. godine.

2.   Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Sveta Nedelja, Nedešćina, Nedešćina 103, radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati, a bit će objavljen i na mrežnim stranicama Općine Sveta Nedelja na adresi www.sv-nedelja.hr.

3.  Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Plana održat će se za sve zainteresirane u                       ponedjeljak, 4. studenoga 2019. godine, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama vijećnice Općine Sveta Nedelja, Nedešćina,          Nedešćina 103.

4.    Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana.

5.   Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana svi zainteresirani mogu davati cijelo vrijeme trajanja ponovne javne rasprave do zaključno 8. studenoga 2019. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

     

       -       postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode                      javno izlaganje

-       davati prijedloge i primjedbe na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

       -       uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnicu Općine Sveta Nedelja, na adresi Nedešćina,                  Nedešćina 103 ili poštom na adresu: Općina Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina.

 

      Nova  mišljenja,  prijedlozi  i  primjedbe tijekom ponovne javne rasprave mogu se podnositi

      samo u vezi s dijelovima Prijedloga Plana izmjena i dopuna Plana koji su u odnosu na prvi  

      Prijedlog izmjena i dopuna Plana izmijenjeni.

 

6.    Pisana mišljenja, prijedozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj  javnoj raspravi.

            OPĆINA SVETA NEDELJA

Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr