Općina Sveta Nedelja

Novosti

15.11.2019.

23. redovna sjednica Općinskog vijeća - četvrtak, 21.11.2019. godine


30.10.2019.

Obavjest za PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja


22.10.2019.

Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja


Općina Sveta Nedelja objavljuje slijedeći

O G L A S

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, kao nositelj izrade, objavio je na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17. i 114/18), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja („Službene novine  Općine  Sveta  Nedelja“,  broj  8/18)   i  Zaključka   Općinskog   načelnika  Općine   Sveta   Nedelja   KLASA:  022-05/19-01/010,   URBROJ:   2144/03-02-19-29 od 18. listopada 2019. godine

 

P O N O V N U  J A V N U  R A S P R A V U

                                       o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

 

1.    Ponovna javna  rasprava  o  Prijedlogu  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana uređenja Općine Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: Prijedlog Izmjena i dopuna Plana) u trajanju od 10 dana održat će se u razdoblju od 30. listopada 2019. godine do 8. studenoga 2019. godine.

2.   Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Sveta Nedelja, Nedešćina, Nedešćina 103, radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati, a bit će objavljen i na mrežnim stranicama Općine Sveta Nedelja na adresi www.sv-nedelja.hr.

3.  Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Plana održat će se za sve zainteresirane u                       ponedjeljak, 4. studenoga 2019. godine, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama vijećnice Općine Sveta Nedelja, Nedešćina,          Nedešćina 103.

4.    Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana.

5.   Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana svi zainteresirani mogu davati cijelo vrijeme trajanja ponovne javne rasprave do zaključno 8. studenoga 2019. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

     

       -       postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode                      javno izlaganje

-       davati prijedloge i primjedbe na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

       -       uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnicu Općine Sveta Nedelja, na adresi Nedešćina,                  Nedešćina 103 ili poštom na adresu: Općina Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina.

 

      Nova  mišljenja,  prijedlozi  i  primjedbe tijekom ponovne javne rasprave mogu se podnositi

      samo u vezi s dijelovima Prijedloga Plana izmjena i dopuna Plana koji su u odnosu na prvi  

      Prijedlog izmjena i dopuna Plana izmijenjeni.

 

6.    Pisana mišljenja, prijedozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj  javnoj raspravi.

            OPĆINA SVETA NEDELJA


10.10.2019.

Obavijest o natječaju za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Sveta Nedelja u školskoj/studijskoj 2019/2020. godini

Na temelju članka 49. stavka 3. točke 22. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 11/18), članka 7. stavka 1. i stavka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 17/18) i Odluke o broju i visini stipendija u školskoj/studijskoj 2019/2020. godini,  KLASA: 022-05/19-01/010, URBROJ: 2144/03-02-19-4 od 9. listopada 2019. godine, Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja dana 10. listopada 2019. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Sveta Nedelja u školskoj/studijskoj 2019/2020. godini.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Sveta Nedelja dana 10. listopada 2019. godine.

Natječaj, obrazac prijave na natječaj te svi prilozi koje je potrebno ispuniti i priložiti uz prijavu nalaze se u privitku ove obavijesti, objavljene pod Natječaji (Informacije: Natječaji) na ovoj web stranici.          Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr