Novosti

21.10.2020.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U OPĆINI SVETA NEDELJA

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U OPĆINI SVETA NEDELJA

Već od nedjelje 25. listopada 2020. godine stanovnicima Općine Sveta Nedelja na raspolaganju je mobilno reciklažno dvorište (MRD) za odlaganje selektivnog otpada na lokalitetu u Snašićima. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a. Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Raspored po lokalitetima:

OPĆINA SVETA NEDJELJA

 

Datum

Dan

Naselje

Lokacija

25.10.2020.

nedjelja

SNAŠIĆI

kod doma

08.11.2020.

nedjelja

SV. MARTIN

kod doma

15.11.2020.

nedjelja

ŠTRMAC

kod igrališta

22.11.2020.

nedjelja

ŠUMBER

kod doma

28.11.2020.

subota

NEDEŠĆINA

kod špine

29.11.2020.

nedjelja

Radno vrijeme od 9,00 do 16,00 sati

 


21.10.2020.

Obavijest o natječaju za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Sveta Nedelja u školskoj/studijskoj 2020/2021. godini

Na temelju članka 49. stavka 3. točke 22. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 11/18), članka 7. stavka 1. i stavka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 17/18) i Odluke o broju i visini stipendija u školskoj/studijskoj 2020/2021. godini, KLASA: 022-05/20-01/010, URBROJ: 2144/03-02-20-13 od 20. listopada 2020. godine,     Zamjenica Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog načelnika Općine  Sveta Nedelja dana 21. listopada 2020. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Sveta Nedelja u školskoj/studijskoj 2020/2021. godini.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Sveta Nedelja dana 21. listopada 2020. godine.

Natječaj, obrazac prijave na natječaj te svi prilozi koje je potrebno ispuniti i priložiti uz prijavu nalaze se pod rubrikom Informacije, Natječaji.          16.10.2020.

SRETAN DAN OPĆINE SVETA NEDELJA 16. OTOBRA - DODJELJENA PRIZNANJA OPĆINE SVETA NEDELJA

SRETAN DAN OPĆINE SVETA NEDELJA 16. OTOBRA - DODJELJENA PRIZNANJA OPĆINE SVETA NEDELJA

Povodom Dana Općine Sveta Nedelja Irene Franković, Zamjenica Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog načelnika, Valter Golja, Predsjednik Općinskog Vijeća, Lorena Blašković, zamjenica Predsjednika Općinskog Vijeća, u svečanom prijmu  dodijelili su javna priznanja Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu i to posthumno Željku Golja priznanje za životno djelo temeljem njegova doprinosa na društvenom području i području sporta i Bojanu Kiršiću članu OPG-a „Matiška“ priznanje za poticanje poduzetništva. U ime pokojnog Željka Golje priznanje su primile supruga Nives i kćerka Karla.

Zaključno je Irene Franković, Zamjenica Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog načelnika, čestitala  Dan Općine svim žiteljicama i žiteljima Općine Sveta Nedelja, šesnajs otobra. Nadalje je istaknula „Iako nema tradicionalne manifestacije zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, iznimna mi je čast što nagrađujemo vrijedne i marljive ljude koji  svojim radom, mogu slobodno reći, životnim pozivom, su pridonijeli i pridonose našoj lokalnoj zajednici.“ 


13.10.2020.

JEDNOGLASNO USVOJENE ODLUKE O DODJELI PRIZNANJA OPĆINE SVETA NEDELJA LAUREATIMA ŽELJKU GOLJA I OPG-U „MATIŠKA“

U ponedjeljak, 12. listopada 2020. godine održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja na kojoj su povodom predstojećeg Dana Općine usvojene odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu i to Odluka o dodjeli priznanja Općine Sveta Nedelja za životno djelo Željku Golja za doprinose na društvenom području i području sporta i Odluka o dodjeli priznanja Općine Sveta Nedelja OPG-u „Matiška“ nositelja Redentea Kišića za poticanje poduzetništva .

Na sjednici je također usvojena i Odluka o dodjeli financijskih sredstava organizaciji Civilnog društva Centru za inkluziju i podršku u zajednici, Pula, čije se usluge u okviru programa „Naša dnevna bolnica“ pružaju u Centru Liče Faraguna, a odnose se na poludnevni boravak odraslih osoba sa intelektualnim poteškoćama.  


8.10.2020.

ŽITELJI KREIRAJU PRORAČUN PO MJERI GRAĐANA

ŽITELJI KREIRAJU PRORAČUN  PO MJERI GRAĐANA


 

U prostoru Vijećnice Općine Sveta Nedjelja u ponedjeljak i utorak, 05. i 06. listopada 2020. godine održane su sjednice vijeća mjesnih odbora  Štrmac, Sveti Martin, Šumber, Snašići i Nedešćina. Članovi vijeća mjesnih odbora imali su priliku u okviru dnevnog reda sjednice svojim prijedlozima sudjelovati u izradi općinskog proračuna za 2021. godinu. U ponedjeljak su održane sjednice vijeća mjesnih odbora Štrmca i Svetog Martina, te u utorak Šumbera, Snašića i Nedešćine  

Sjednicama su predsjedali predsjednici vijeća mjesnih odbora uz sudjelovanje Zamjenice Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog načelnika Irene Franković i pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedjelja Andrea Rajković.

Zamjenica Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog načelnika Irene Franković uvodno je zahvalila prisutnima što su se uključili svojim prijedlozima, mišljenjima i primjedbama pomoći Općini u procesu izrade proračuna kao najvažnijeg dokumenta.

„U okviru konzultacija želi se građanima dati mogućnost sudjelovanja u pripremi proračuna za sljedeću godinu, iznošenjem njihovih potreba, želja, eventualno kritika“, rekla je Zamjenica Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog načelnika Irene Franković te je pozvala članove vijeća mjesnih odbora da postave pitanja, daju svoje prijedloge te prijedloge i pitanja stanovnika svojih mjesnih odbora.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedjelja Andrea Rajković, koja je ukratko iznijela podatke o procesu i rokovima izrade proračuna koji su propisani su zakonom i nisu se mijenjali.

MO Štrmac izrazio je želju za društvenim domom i redovitom održavanju naselja urednim.

MO Sveti Martin iznio je ukupan broj i vrstu zahtjeva stanovnika svojeg područja, a posebno su naglasili nužnost saniranja potpornog zida na prometnici u Veloj Čamparovici i dječjeg igrališta u Svetom Martinu.

Članovi MO Šumber voljeli bi da se betonira podloga iza Društvenog doma, te ispita mogućnost izgradnje trotoara od raskrsnice za mjesno groblje do Pilja.

Za područje MO Snašići, prema željama građana, bilo bi potrebno sanirati dio krova – terase mjesnog doma.

Predstavnici MO Nedešćine, voljeli bi da im se rekonstruira dio vodovoda na potezu od Nedešćine do Eržišća, te sanaciju ceste Jurazini – Eržišće.

Svi mjesni odbori istaknuli su važnost izrade prometne studije i postavljanja usporivača prometa na pojedinim opasnim prometnicama.

 

 

 

 

 


8.10.2020.

Potpisan Ugovor o obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti

Potpisan Ugovor o obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti

Danas je potpisan Ugovor o obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti kojim je Općina Sveta Nedelja, povjerila trgovačkom društvu 1. maj d.o.o. Labin, obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Sveta Nedjelja.

Povjereno je održavanje komunalne infrastrukture i to: održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina; te uslužna komunalna djelatnost: usluga ukopa pokojnika.

Ugovor je u ime Općine Sveta Nedelja potpisala Irene Franković, Zamjenica Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog načelnika Općine Sveta Nedjelja, i u ime  trgovačkog društva 1. maj d.o.o.  Donald Blašković, direktor.

  
25.9.2020.

Javni poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu

Komisija za dodjelu priznanja Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja objavila je Javni poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu.

Ovlašteni predlagatelji mogu prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu dostaviti Komisiji za dodjelu priznanja najkasnije do 1. listopada 2020. godine do 15:00 sati, kod Općine Sveta Nedelja, bez obzira na način dostave.

Tekst Javnog poziva objavljen je pod rubrikom Informacije - Natječaji


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja