EU projekt - Izgradnja reciklažnog dvorišta Cere


EU PROJEKT

INFORMACIJE O PROJEKTU OPĆINE SVETA NEDELJA

NAZIV PROJEKTA:

Izgradnja reciklažnog dvorišta Cere


Kratki opis projekta:

Svrha projekta: Povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koju se odlaže na odlagalište u cilju uspostavljanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Sv. Nedelja. Projektom će se izgraditi i opremiti objekt reciklažnog dvorišta u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o gospodarenju otpadom. 

Cilj projekta: Smanjenje trajnog odlaganja komunalnog otpada poboljšanjem sustava odvojenog prikupljanja otpada na području Općine Sveta Nedelja. 

Očekivani rezultati projekta: Reciklažno dvorište Cere upisano u Očevidnik reciklažnih dvorišta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.539.448,27 HRK.

EU sufinanciranje projekta iznosi 1.363.877,17 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 10. travnja 2019. godine do 10. prosinca 2020. godine.

Kontakt osoba za više informacija:

Vitaljano Beletić

052/ 865-631

procelnik@sv-nedelja.hr


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja