Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI


Općina Sveta Nedelja, kao jedinica lokalne samouprave, poduzima mjere kako bi svoje mrežne stranice učinila pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19.) kojim se preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora.


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Sveta Nedelja (www.sv-nedelja.hr).Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište Općine Sveta Nedelja djelomično je usklađeno s odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Nepristupačan sadržaj


Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:


a) neusklađenosti sa Zakonom


Dio slika na stranicama nema prikladan opis zbog ograničenja korištenog sustava za upravljanje sadržajem

Dio poveznica nije istaknut

Na stranicama ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom klikom/dodirom

Na mrežnim stranicama nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop i mobilne platforme, za osobe s oštećenjem vida

Krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta

Korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta

Nijedna stranica nije prilagođena za navigaciju putem tipkovnice

Pojedini dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta

Pri spremanju sadržaja u različitim formatima ne pruža se mogućnost izbora načina pohrane sadržaja između memorije uređaja i vanjske memorije

Na stranicama ne postoji mogućnost korištenja glasovnih naredbi kojima bi se olakšala pristupačnost osobama s motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima i višestrukim teškoćama

Na pojedinim stranicama, gdje ima više teksta, nisu umetnute slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik te se uz sadržaj ne koriste ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu

Alternativni načini prezentacije informacija trenutno nisu dostupni

Responzivnost mrežnih stranica i aplikacija – automatsko prilagođavanje dizajna sadržaja različitim dimenzijama uređaja ili preglednika - osigurana je djelomično i ne za sve sadržaje


b) nerazmjerno opterećenje


Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Općina Sveta Nedelja se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.


c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva


U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Općina Sveta Nedelja kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.Ako neki od nepristupačnih sadržaja mrežnih stranica Općina Sveta Nedelja želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje Općine Sveta Nedelja putem e-mail adrese pristupacnost@sv-nedelja.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:


vaše ime i e-mail adresu,

adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,

oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).


Općina Sveta Nedelja će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.Priprema ove izjave o pristupačnosti


Ova Izjava sastavljena je dana 25. kolovoza 2020. sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.


Za pripremu Izjave Općina Sveta Nedelja je provela početnu procjenu usklađenosti svojih mrežnih stranica sa zahtjevima pristupačnosti.

Ova Izjava sastavljena je temeljem samoprocjene koju je provela Općina Sveta Nedelja i temeljem ocjene tvrtke koja nam pruža web hosting uslugu.Povratne informacije i podaci za kontakt


Ako na internetskim stranicama Općine Sveta Nedelja uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje Općine Sveta Nedelja putem e-mail adrese pristupacnost@sv-nedelja.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:


vaše ime i e-mail adresu,

adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,

opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.


Općine Sveta Nedelja će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.


Postupak praćenja provedbe propisa


U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Općine Sveta Nedelja na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja