Jedinstveni upravni odjel

OPĆINA SVETA NEDELJA
Nedešćina 103, 52231 Nedešćina
Adresa za dostavu putem pošte: Općina Sveta Nedelja, p.p. 10, 52231 Nedešćina 
Telefon: 052 865-631, 052 865-008
E-mail:  e-mail info@sv-nedelja.hr 
OIB 84615779206
IBAN HR1323400091843200009

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Iris Gergorić Vojić - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja
Telefon: 052 880-395, 052 865-631
e-mail: procelnik@sv-nedelja.hr

Munirka Podobnik - viši savjetnik za lokalnu samoupravu i pravne poslove

Telefon 052 880-392, 052 865-631 (interni 1)
e-mail: munirka.podobnik@sv-nedelja.hr

Ingrid Zulijani-Pavlinović - viši savjetnik za komunalno gospodarstvo
Telefon 052 865-631 (interni 2)
e-mail 
ingrid.zulijanipavlinovic@sv-nedelja.hr

Orijana Kos - viši referent za uredsko poslovanje

Telefon 052 880-392, 052 865-631 (interni 1)
e-mail 
info@sv-nedelja.hr

Nino Catela referent za financije i računovodstvo 

Telefon: 052 880-311  (interni 2)

E-mail: nino.catela@sv-nedelja.hr 


Službenica za informiranje


Iris Gergorić Vojić


telefon 052 865-631

e-mail info@sv-nedelja.hrSlužbenica za zaštitu podataka


Iris Gergorić Vojić


telefon 052 865-631

e-mail info@sv-nedelja.hr


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja