Misija, vizija, cilj

MISIJA

Naša misija jeste da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Sveta Nedelja težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području.

Pri tom će posebna pozornost i svi raspoloživi materijalni i kadrovski resursi biti usmjereni na poboljšanje:

- uređenja naselja i stanovanje,

- prostornog i urbanističkog planiranja,

- komunalne djelatnosti,

- brige o djeci,

- socijalne skrbi,

- primarne zdravstvene zaštite,

- odgoja i osnovnog obrazovanja,

- kulture, tjelesne kulture i sporta,

- zaštite potrošača,

- zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarne i civilne zaštitu

- prometa na našem području,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima te

- rada i učinkovitost rada svih zaposlenika Općinske uprave kao i odnosa prema građanima sukladno visokim standardima etičkog i profesionalnog ponašanja.

U cilju ostvarenja misije svi zaposlenici i izvršna vlast Općine Sveta Nedelja spremni su nesebično i požrtvovno obavljati sve povjerene im poslove , konstantno se obrazujući s ciljem postizanja što učinkovitijeg, etičnog i profesionalnog obavljanja poslova na dobrobit svih građana.

VIZIJA

U budućnosti Općinu Sveta Nedelja vidimo kao poželjno mjesto za život u kojem će se održivi razvoj temeljiti na razvoju industrije i poduzetništva, turizmu, poljoprivredi, agroturizmu, ali i ostalim servisnim djelatnostima za potrebe turizma, s riješenom društvenom i komunalnom infrastrukturom s očuvanim okolišem. U tom smislu, koristeći se našim prednostima koje proizlaze iz prirodne ljepote kraja, dobro prometne povezanosti, uz vrijedne i marljive ljude, te otklanjanjem nedostataka kroz prostorno uređenje, gospodarsku revitalizaciju te promjenama i u svim ostalim segmentima života, a posebno društvenom, kulturnom, obrazovnom i komunalnom, uz maksimalno zalaganje i profesionalizaciju zaposlenika i izvršne vlasti, poboljšanje uvjete života i rada zapošljavanjem radno sposobnog stanovništva, a sukladno tome i ostvarenje boljeg i kvalitetnijg život kroz ispunjenje svih civilizacijskih potreba stanovništva koje je, trenutni tehnološki i gospodarski potencijal razvijenih europskih regija i lokalne samouprave, omogućio svojim građanima.

POLITIKA KVALITETE

Općinska uprava prihvaća i preuzima odgovornost za potpuno zadovoljstvo svojih sugrađana i gostiju, kao i svojih poslovnih partnera, što ostvarujemo praćenjem modernih tehnologija upravljanja lokalnom samoupravom, kao i kroz kontinuirano obrazovanje naših kadrova.

Prema našim građanina i gostima ponašat ćemo se kao prema poslovnim partnerima i prijateljima vodeći računa da njihovo zadovoljstvo našim uslugama i radom, kao i životom i radom na našem području budu naš cilj i zadaća koju ćemo kontinuirano provoditi i poboljšavati. Naši građani i gosti predmet su naše kontinuirane profesionalne brige kroz iskazanu punu pažnju u svrhu zadovoljenja svih njihovih potreba i očekivanja, uz održavanje najvišeg standarda kvalitete naših usluga, koje u trenutnim uvjetima možemo postići.

Cilj naše politike kvalitete je: pružiti našim građanima i gostima uslugu kakva se i od nas očekuje, imajući u vidu postojeće okruženje, tehnološki i gospodarski potencijal kao i sve postojeće zakonske propise. Ostvarenje naše fundamentalne misije, a to je potpuno zadovoljstvo naših građana, gostiju i naših partnera kroz dugoročnu obostrano korisnu poslovnu suradnju, naš je cilj i svakodnevna zadaća.

Kvaliteta rada svakog našeg zaposlenika, a i vanjskog suradnika dok obavlja poslove za nas, pretpostavka je i cilj koji si pred sebe postavlja općinska uprava. Osiguranje kvalitete stoga prati naše usluge na svim razvojnim, pripremnim i realizatorskim fazama, do izvršenja naše usluge ili zadaće, kao i njezino kontinuirano praćenje i vrednovanje.

Odgovornost za kvalitetu snosi svaki naš zaposlenik, vanjski suradnik i kooperant.

Politika kvalitete ugrađena je u sve poslovne procese i ona je obvezujuća za sve zaposlenike i vanjske suradnike.

Politiku kvalitete ostvariti ćemo dosljednom primjenom slijedećih načela:

- osigurati politički i institucionalni okvir za učinkovito pružanje usluga našim korisnicima,

- održavati kvalitetnu komunikaciju sa institucijama, organizacijama, gospodarstvom i građanima – korisnicima naših usluga,

- stvarati kvalitetne i održive razvojne planove i projekte koji će osigurati prosperitet općini i njenim građanima,

- održavati pozitivnu i realnu sliku u javnosti vezano na aktivnosti općinskih tijela,

- zapošljavati stručne i ambiciozne djelatnike koji će imati mogućnosti i obvezu stalnog usavršavanja,

- primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i smjernicama za lokalnu samoupravu IWA-4.Nedešćina, 14. kolovoza 2013.

OPĆINSKI NAČALNIK:
Gianvlado Klarić

Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja