Obrazovne institucije

  • Osnovna škola «Vitomir Širola-Pajo» Nedešćina, tel. 865-005
  • Područna škola Sveti Martin, tel. 865-031

Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja