Poljoprivreda

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18. i 98/19) Upravni  odjel  za  poljoprivredu,  šumarstvo,  lovstvo,  ribarstvo  i  vodno  gospodarstvo Istarske županije dana 17. rujna 2021. godine donio je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja.

Po donošenju Program je od strane donositelja dostavljen Ministarstvu poljoprivrede koje je na isti dana 25. listopada 2021. godine dalo pisanu suglasnost.

Sukladno uputi Ministarstva poljoprivrede Program je od strane donositelja dostavljen Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije  radi provedbe postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dana 9. lipnja 2022. godine donio je rješenje da je Program prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na  temelju  Programa  Općina  Sveta  Nedelja  raspolagat   će  poljoprivrednim  zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske putem javnog natječaja za zakup i javnog natječaja za prodaju.

Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja