Zaštita osobnih podataka

Općina Sveta Nedelja kao tijelo javne vlasti posvećuje veliku pažnju zaštiti osobnih podataka posjetitelja naših web stranica. U cilju što adekvatnije zaštite i upravljanja osobnim podacima u skladu s Uredbom Općina Sveta Nedelja usvojila je politiku privatnosti i sigurnosti osobnih podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka koja se izravno primjenjuje u RH od 25. svibnja 2018., Općina Sveta Nedelja obvezuje se u svom radu postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Podaci će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove mrežne stanice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način.

Prikupljeni podaci koriste se u svrhu odgovora na upit korisnika ili na dostavu tražene informacije, za pokretanje odnosno vođenje postupaka iz naše nadležnosti na zahtjev korisnika, sakupljanja statističkih podataka korištenja ovih mrežnih stranica, poboljšanja iskustva pristupa stranici. Takve osobne informacije se čuvaju samo u razdoblju potrebnom za ispunjenje Vašeg upita ili zahtjeva. Također ćemo možda prikupiti dodatne osobne podatke od Vas kroz e-mail korespondenciju. Prikupljene informacije će biti minimalne i to u svrhu što kvalitetnijeg odgovora na Vaš upit ili zahtjev. Ukoliko će biti potrebne dodatne informacije to će biti dodatno naglašeno, a dostavljanje tih informacija biti će dobrovoljno.

Kroz ovu web stranicu nisu prikupljene osjetljive informacije. Osjetljive informacije uključuju podatke vezane uz: rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Kada pružite osjetljive informacije to će se prihvatiti kao eksplicitni pristanka za korištenje tih informacija u svrhu za koje su dane.

Općina Sveta Nedelja se obvezuje da neće učiniti ni na bilo koji način dostupnima vaše osobne podatke trećima, već će se nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati. Možda ćemo koristiti uslugu treće strane da razvija ili održava našu web stranicu, održava našu bazu podataka, služi kao sustav za slanje e-maila ili  da pruža neke druge usluge za ovu web stranicu. U tom slučaju, takve treće strane mogu pristupiti Vašim osobnim podacima u naše ime i u skladu s ovim pravilima privatnosti. Također može se od nas zahtijevati da pružimo osobne informacije u slučaju sudskoga naloga, policijske istrage, zakonske obveze ili nekog drugog slučaja koji zahtjeva intervenciju od strane zakona. Također zadržavamo pravo da objavimo određene osobne informacije kada vjerujemo da je takva objava potrebna da zaštitimo naša prava, vlasništvo i našu sigurnost i sigurnost drugih.

Pružajući bilo kakve osobne podatke u potpunosti razumijete i nedvosmisleno pristajete na transfer takvih osobnih informacija, skupljanje i obradu osobnih informacija unutar RH, u okviru opsega ove politike privatnosti. Također, u svakom trenutku imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja danih podataka te pravo odustati od dane privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade.

Na našim mrežnim stranicama možemo koristiti kolačiće tzv. „cookies“. Kolačići su male podatkovne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Kolačići spremaju na kojim ste stranicama bili i što ste gledali, te na taj način nam mogu omogućiti da povežu vaše korištenje web stranice sa Vašim osobnim informacijama. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Europske unije obvezne prethodno zatražiti pristanak korisnika.

Zbog otvorene prirode interneta, ne možemo garantirati da će bilo koja informacija spremljena na našim serverima, ili informacija poslana s Vaše ili naše strane biti 100% zaštićena od neovlaštenog pristupa.

Zadržavamo pravo da možemo u svako doba, bez prethodne obavijesti, izmijeniti ili dopuniti postojeću izjavu o privatnosti. Promijenjena Izjava o privatnost postaje važeća objavom  na službenoj stranici Općine.

Na pristup i korištenje mrežnih stranica te Izjavu o privatnosti primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležni su isključivo hrvatski sudovi.


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja